Aktualności

Grupa MCI opublikowała wyniki za III kwartał 2011 r.

08.11.2011 Pobierz PDF

Po trzecim kwartale 2011 r. MCI Management SA zwiększyła sumę aktywów skonsolidowanych netto o 37%, a skonsolidowanych aktywów netto – o 48% w porównaniu z III kwartałem 2010 r. Raport finansowy za III kwartał 2011 r. został opublikowany 8 listopada 2011 r.

SYTUACJA FINANSOWA

Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w III kwartale roku 2011 wyniósł 2,9 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów pod wyniosła 623,8 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 513,3 mln zł. W okresie od 01/01/99 do 30/09/11 MCI osiągnął stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 19,4% (średnia stopa zwrotu netto z całego portfela MCI w okresie 01/01/99 – 30/09/11 – suma pełnych i częściowych wyjść oraz wyceny księgowej portfela na dzień 30/09/11).

„W III kwartale wypracowaliśmy niewielki zysk mimo słabej kondycji rynków kapitałowych i spadku wartości akcji największego aktywa MCI – ABC Daty SA. Jest to potwierdzenie prawidłowości wyboru naszej strategii, którą opieramy na dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i inwestycjach w sektorze e-commerce, charakteryzującym się wysokim potencjałem wzrostu i mniejszym uzależnieniem od sytuacji makroekonomicznej. Dzięki inwestycjom w e-commerce wartość certyfikatów naszego funduszu venture capital, MCI.TechVentures, wzrosła o 12% w stosunku do końca 2010 roku. Pokazuje to, że starannie dobrany, zdywersyfikowany portfel inwestycji, jest w stanie sobie poradzić również w okresie spowolnienia gospodarczego.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

W portfelu MCI.TechVentures Wyraźny przyrost wartości został odnotowany w inwestycji w Mall.cz, liderze rynku e-commerce w Czechach i Europie Środkowej. W dywizji MCI.EuroVentures odnotowano spadek wartości certyfikatów spowodowany spadkiem wyceny giełdowej ABC Daty, ale został on częściowo zrównoważony rozpoznaniem przychodu z tytułu odszkodowania ws. JTT przyznanego w prawomocnym wyroku sądu i otrzymanego w maju 2011 r. oraz rozpoznaniem wartości spółki zarządzającej. Fundusze MCI.BioVentures i MCI.ImmoVentures pokazały stabilne wzrosty organiczne (odpowiednio: 30% i 20% r/r).

INWESTYCJE

We wrześniu br. MCI.BioVentures, wiodący w Polsce fundusz inwestujący w obszarze biotechnologii, nowych leków, suplementów diety i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia inwestuje 2,5 mln zł w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi. Continuum Care tworzy ofertę dla grupy osób powyżej 65 lat, która w czasie kolejnych 10-15 lat zwiększy się w Polsce o 50%. Równoczesny wzrost zamożności tej grupy daje Spółce rynkowe podstawy do osiągnięcia sukcesu. Continuum Care jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych. Unikalność oferty polega na zaoferowaniu usług, które można dopasować do stanu zdrowia osoby starszej i jego zmiany w czasie – od opieki pielęgnacyjnej, poprzez opiekę pielęgniarską, lekarską aż po rehabilitację. Wszystko to w ramach jednej organizacji, gwarantującej ciągłość usług.

Natomiast w październiku br. MCI.TechVentures, fundusz venture capital, zainwestował w Morele.net, drugi co do wielkości polski sklep internetowy oferujący sprzęt IT. Morele.net posiadają silną pozycję rynkową, którą osiągnęły dzięki efektywnej strategii i kompetentnemu zespołowi zarządzającemu. Inwestycja w spółkę stanowi jednocześnie konsekwentną realizację strategii MCI.TechVentures, w której fundusz koncentruje się na spółkach w fazie wzrostu działających w segmentach rynku e-commerce o wysokiej stopie wzrostu oraz tych segmentach, w których liderzy osiągają efekty skali oraz budują potencjał konsolidacji rynku.
Firma Morele została założona w 2000 r. Jest miejscem przyjaznych dla klienta i prostych zakupów elektroniki użytkowej. Obecnie z ofertą ponad 50 tysięcy produktów (w tym ponad połowa dostępna od ręki) Morele.net są jednym z liderów na polskim rynku. Dzięki koncentracji na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych, spółka jest w stanie obsłużyć na najwyższym poziomie ponad 100 tysięcy osób dziennie odwiedzających witrynę Morele.net oraz placówki odbiorcze – netPunkty.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH

– ABC Data: wzrost sprzedaży o 19,2% r/r (sprzedaż za Q3’11wyniosła 2,1 mld PLN); wzrost EBITDA o 1,1% (EBITDA za Q3 = 34,1 mln PLN); wzrost zysku netto o 15,1% (23,9 mln PLN); spadek zadłużenia wobec banków o 17,6% do 125,2 mln PLN; sukces wprowadzenia I wysokomarżowego segmentu produktowego marki własnej Colorovo (obecnie najlepiej sprzedająca się marka materiałów eksploatacyjnych do drukarek); po sukcesie wejścia na rynek litewski firma jeszcze w Q4’11 rozpocznie sprzedaż na Łotwie i w Estonii (w przyszłym roku przewiduje rozpoczęcie działalności w Bułgarii i na Węgrzech); produkty dystrybuowane przez ABC Datę docierają do państw zamieszkałych przez 75 mln osób (w 2012 spółka będzie obecna w krajach zamieszkiwanych łącznie przez 100 mln osób); zarząd ABC Daty podtrzymuje prognozę wyników na 2011 r. (czwarty kwartał roku jest najlepszym kwartałem pod względem sprzedaży w branży dystrybutorów IT, a szansę realizacji prognozy wzmacniają rekordowe wyniki września i października);

– Mall.cz: numer 1 pośród online’owych biznesów e-commerce w CEE; silna pozycja / baza klientów – będzie stanowił ciekawe aktywo dla konkurentów planujących wejść na ten rynek / dla inwestorów finansowych; obecny na pięciu rynkach CEE, wykorzystuje wysoki potencjał rozwoju rynku e-commerce w CEE; 1,4 mln zarejestrowanych klientów (+40% wzrost r/r) i 400K odwiedzin dziennie; w 2010 r. osiągnięto 110 mln EUR przychodów / 2011 widoczna ambitna realizacja budżetu; strategia konsolidacji rynku e-commerce CEE – w przyszłości Mall.cz ma szansę być czołowym aktywem na rynku M&A CEE; rynkowe wyceny 1,2x – 2x EV/sales podobnych podmiotów pokazują, że Mall.cz może być wart 130 mln EUR – 200 mln EUR;

– Geewa: ponad 6,1 mln zarejestrowanych użytkowników; ponad 7,2 mln unikalnych użytkowników miesięcznie w 200 krajach; ponad 2,9 mln aktywnych użytkowników miesięcznie Pool Live Tour na samym tylko Facebooku; wzrost liczby dziennej liczby aktywnych użytkowników od początku roku → 1.490%.

TRANSAKCJE WYJŚCIA

Dnia 16 września br. Invia.cz, lider rynku e-travel w Czechach i Słowacji, odkupiła za 14,4 mln PLN od MCI.TechVentures cały należący do funduszu pakiet (stanowiący 44,44% kapitału zakładowego) akcji Travelplanet, będącej liderem polskiego rynku e-travel. Invia zrealizowała w ten sposób kolejny etap strategii konsolidacji tego sektora w Europie Środkowo-Wschodniej oraz budowy regionalnego lidera. Celem MCI jest zbudowanie przedsiębiorstwa posiadającego wiodącą pozycję w regionie, wykorzystującego synergie, duży potencjał wzrostu rynku oraz korzyści wynikające ze skali działania. Połączona wartość usług sprzedawanych przez Invia.cz i Travelplanet SA przekroczy w 2011 r. ponad 500 mln PLN, co również znacząco zwiększa atrakcyjność całej Grupy dla inwestorów, szczególnie uwzględniwszy plany Invii dotyczące IPO. IRR MCI na całej inwestycji wyniósł 60%.

08.11.2011 Pobierz PDF