Aktualności

Fundusz MCI zmniejsza zaangażowanie gotówkowe w spółkę portfelową S4E S.A.

06.09.2006 Pobierz PDF

MCI podjęło działania w celu obniżenia zaangażowania gotówkowego w spółce portfelowej S4E S.A. – wiodącym specjaliście w zakresie storage oraz archiwizacji danych w Polsce. Dobre wyniki S4E S.A. w ciągu ostatnich 3 lat, realizacja bieżących planów i założeń pozwoliły Spółce wypracować trwałą nadwyżkę finansową. Dodatkowo uzyskanie przez S4E większych i lepszych możliwości finansowania kapitałem dłużnym i kredytem kupieckim stworzyło podstawę do podjęcia decyzji o zwrocie części zainwestowanego kapitału do inwestorów. Strategia zakłada częściowy zwrot kapitału w drodze obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia kapitału lub wykupu akcji własnych w celu umorzenia.

W czerwcu 2006 roku akcjonariusze S4E podjęli decyzję o umorzeniu blisko 2,4 mln akcji z 4,1 mln akcji składających na kapitał zakładowy. Około polowa umarzanych akcji zostanie umorzona na poczt pokrycia strat z lat ubiegłych z okresu rozpoczęcia działalności spółki na rynku w latach 2001-2002, natomiast blisko polowa akcji zostanie umorzona za wynagrodzeniem dla akcjonariuszy. Umorzenie jest przeprowadzane proporcjonalnie do wszystkich akcjonariuszy, w skutek czego nie zmieni się struktura udziałowa. Tym samym S4E zwróci inwestorom 1,25 mln PLN w gotówce po zarejestrowaniu obniżenia kapitału, w tym MCI dostanie 1 mln PLN. W celu przyspieszenie zwrotu kapitału MCI zawarło z S4E umowę pożyczki na podstawie której 900 tys PLN jeszcze przed zakończeniem procesu formalnego trafi do MCI w formie pożyczki spłacanej później z umorzonego kapitału.

Pierwotna inwestycja funduszu MCI w latach 2001-2002 w S4E SA wyniosła 4 mln zł. Po uwzględnieniu sprzedaży części akcji do osób zarządzających S4E w 2005 roku oraz po zwrocie kapitału z umorzenia ekspozycja gotówkowa MCI Management SA w tym projekcie będzie wynosić około 2,6 mln zł. Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia kolejnego etapu dekapitalizacji już w roku 2007, jeśli S4E utrzyma wysoką dynamikę rozwoju.
„Uwolnienie części kapitału z S4E jest w korelacji z obecną bardzo dobrą kondycja finansowa w Spółce oraz uwzględnia plany rozwoju. Zwrot kapitału obniża ekspozycje MCI w projekcie co naturalnie powinno przyczynić się do lepszych parametrów wyjścia MCI. Założenie Funduszu przewiduje uzyskanie ze sprzedaży S4E IRR na poziomie min 25% oraz co najmniej trzykrotnego zwrotu zainwestowanych środków. Ze względu na dynamiczny rozwój spółki, poprawę wyników oraz atrakcyjne otocznie rynkowe na rynku storage oraz na rynku kapitałowym należy oczekiwać przekroczenia minimalnych założeń co do parametrów wyjścia z S4E. Proces przygotowania spółki do sprzedaży został rozpoczęty i obecnie trwają wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi z zagranicy.” powiedział Andrzej Jasieniecki, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management S.A. odpowiedzialny za projekt S4E w Funduszu.

06.09.2006 Pobierz PDF