Aktualności

DomZdrowia.pl w portfelu MCI .Nowa inwestycja Funduszu

12.10.2005 Pobierz PDF

W dniu 5 października 2005 r. MCI Management S.A. podpisał umowę inwestycyjną z operatorem serwisu www.domzdrowia.pl .

Zgodnie z umową celem MCI Management S.A. jest zainwestowanie ponad 2,5 mln zł w udziały Mito Sp. z o.o. w ciągu 3 lat. Po realizacji wszystkich rund inwestycyjnych szacowany udział MCI w kapitale zakładowym Spółki przekroczy 50%. Umowa inwestycyjna przewiduje objęcie przez MCI Management S.A. w pierwszej rundzie inwestycyjnej 25,56% nowych udziałów za kwotę 515 tys. zł. Umowa inwestycyjna daje prawo MCI Management S.A. przeprowadzenia częściowego wykupu pozostałych udziałowców Mito Sp. z o.o. po roku 2007. Po wykonaniu prawa częściowego wykupu udział MCI w Spółce winien wynosić powyżej 50%. Wartość wykupu będzie skorelowana z bieżącymi wynikami Spółki.

Mito Sp. z o.o. od lipca 2004 roku jest operatorem witryny internetowej www.domzdrowia.pl i działa w oparciu o punkt apteczny. Model biznesowy zakłada prowadzenie apteki e-ecommerce B2C, dlatego też Spółka jeszcze w październiku b.r. zmieni nazwę na Domzdrowia.pl Sp z o.o. Serwis internetowy domzdrowia.pl służy do prezentacji szerokiego asortymentu leków OTC oraz produktów medycznych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie klientom indywidualnym złożenia zamówienia w punkcie aptecznym przez Internet, odbiór zamówienia następuje za pośrednictwem kuriera lub poczty na zlecenie klienta. Oczywiste zalety dla klientów z korzystania z serwisu domzdrowa.pl to przede wszystkim dostęp do znacznie tańszych produktów leczniczych wydawanych bez recepty oraz innych produktów medycznych w porównaniu z aptekami tradycyjnymi, prywatność i bezpieczeństwo klienta, zdecydowana większa swoboda wyboru produktu oraz szeroki wybór możliwości zapłaty za zamówienie. Serwis gwarantuje realizacje zamówienia w ciągu maksimum 3 dni roboczych. Priorytetem Domzdrowia.pl jest świadczenie usług i obsługi klientów na najwyższym możliwym poziomie, dlatego też spółka posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę farmaceutyczną która zawsze służy poradą dla klientów przez telefon lub Internet. Obecni wspólnicy Spółki, bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie Spółką, posiadają wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży farmaceutycznej oraz medycznej. Zarząd Spółki jest zaangażowany w aktywne wspieranie zmian legislacyjnych polskiego prawa farmaceutycznego zgodnego z dyrektywami UE.

Celem strategicznym spółki jest kontynuacja dynamicznego wzrostu obrotów i utrzymanie pozycji zdecydowanego lidera branży zamówień leków OTC za pomocą Internetu w Polsce. Wg zakładanych prognoz Spółki oraz na podstawie obserwacji rozwoju rynków e-commerce w Europie i USA, kanał internetowy może osiągnąć w perspektywie kolejnych 5 lat co najmniej 5% udział w całym rynku leków OTC. Spółka zakłada pozyskiwanie klientów bezpośrednio przez własną stronę www oraz we współpracy z partnerami – wybranymi portalami.

Andrzej Jasieniecki, Menadżer Inwestycyjny MCI w następujący sposób uzasadnia zainteresowanie MCI segmentem leków on line:

„Przewidujemy że kanał internetowy w sprzedaży leków bez recepty ma szanse bardzo szybko zdobyć wystarczającą popularność aby osiągnąć atrakcyjną inwestycyjnie masę krytyczną dla zakładanego przedsięwzięcia. Otoczenie rynkowe przedsięwzięcia spełnia cztery podstawowe warunki dla inwestycji VC: rynek OTC jest duży i rośnie szybciej niż gospodarka, klienci kupują leki na zapas zwłaszcza jeśli mają wyraźnie oszczędności z tym związane, kanał internetowy sprzedaży (ecommerce) dla produktów konsumpcyjnych rozwija się Polsce bardzo dynamicznie, i ostatni warunek to konkurencja w tym segmencie która znajduje się w fazie powstawania.”

„Nasza decyzja inwestycyjna jest podyktowana przede wszystkim bardzo dobrą oceną Managementu Spółki, który ma bogate doświadczenie biznesowo-branżowe i naszym zdaniem ma duże szanse zbudować zdecydowanego lidera rynku. Oczywiście atrakcyjna dla rozwoju kanału internetowego nisza rynkowa leków OTC oraz nasze doświadczenie w budowie liderów ecommerce B2C dodatkowo przemawiają nad atrakcyjnością inwestycji MCI.”- powiedział Tomasz Czechowicz –Prezes Zarządu MCI Management SA

Pozyskanie inwestora venture capital powinno znacznie przyspieszyć realizację strategii wzrostu spółki. MCI Management SA będzie pełnił rolę inwestora finansowego aktywnie wspierającego rozwój spółki. Inwestycja MCI w Domzrowia.pl jest wynikiem realizacji strategii Funduszu zakładającej zwiększenie inwestycji w obszarze handlu elektronicznego, szczególnie w segmencie produktów dla konsumentów.

Mirosław Ostrowski, Założyciel i Prezes Zarządu Mito Sp. z o.o. tak skomentował zakończenie procesu inwestycyjnego MCI:

„Na początku rozważałem rozwój przedsięwzięcia w oparciu o własne zasoby oraz przy wsparciu Anioła Biznesu – Pana Jacka Denkowskiego, który dołączył do inwestorów przedsięwzięcia i do Zarządu na początku roku. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych wariantów dalszego rozwoju i finansowania Domzdrowia.pl podjęliśmy wspólnie decyzje poszukiwania partnera finansowego do przedsięwzięcia. Szczególnie zależało nam aby partner – inwestor finansowy mógł wnieść oprócz kapitału wartość dodaną w postaci know how w zakresie Internetu i ecommerce. Właśnie owa wartość dodana przesądziła o tym że od samego początku rozmów z inwestorami MCI było preferowanym partnerem do inwestycji. Szybko doszliśmy do porozumienia ponieważ obie strony doskonale rozumieją wspólne kluczowe cele przedsięwzięcia, mają przedsiębiorcze podejście do analizy i rozwiązywania problemów strategicznych oraz dodatkowo kompetencje partnerów dobrze uzupełniają się. „

12.10.2005 Pobierz PDF