Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

ATM S.A. – informacja funduszu MCI.EuroVentures

24.03.2016 Pobierz PDF

Zarządzany przez Grupę Private Equity Managers fundusz MCI.EuroVentures wzywa do sprzedaży 18,76 proc. akcji ATM S.A. Zamierza osiągnąć 33 proc.

MCI.EuroVentures, fundusz zarządzany przez Grupę Private Equity Managers, ogłosił wezwanie na 18,76 proc. akcji ATM S.A. Oferuje 10,37 zł za akcję, czyli o 12 proc. więcej niż wynosi średni kurs spółki za ostatnie 6 miesięcy. Zapisy potrwają w dniach 14-27 kwietnia 2016 r. Po przeprowadzeniu wezwania, wraz z posiadanymi już akcjami spółki, zamierza osiągnąć 33 proc. w jej kapitale.

 – ATM pasuje do naszej strategii inwestycyjnej. Jest nie tylko reprezentantem gospodarki cyfrowej działającym na bardzo wzrostowym rynku data centers, ale również biznesem o silnych fundamentach. Już teraz jest liderem branży, a wierzymy, że skala działania spółki może być jeszcze większa. Dogłębna analiza spółki i poznanie jej prawdziwego potencjału będą możliwe dopiero wtedy, gdy dołączymy do rady nadzorczej – powiedział Cezary Smorszczewski, prezes zarządu Private Equity Managers S.A. i zarządzający funduszem MCI.EuroVentures.

Fundusz za jedną akcję płaci 10,37 zł. To 12 proc. premia w stosunku do średniej z ostatnich 6 miesięcy. Zapisy będą przyjmowane w dniach 14 – 27 kwietnia 2016 r.

– Spółkę obserwowaliśmy od dłuższego czasu i widzimy duży potencjał w pozycji rynkowej, zespole ATM oraz nowej strategii realizowanej przez zarząd. Wierzymy, że na tym gruncie jesteśmy w stanie zbudować regionalnego czempiona nowoczesnych usług zarządzania danymi – powiedział Maciej Kowalski, partner inwestycyjny w Private Equity Managers.

Celem funduszu jest zbudowanie wartości ATM S.A. w oparciu o potencjał wynikający zarówno z atutów posiadanych przez spółkę, czyli pozycji lidera rynku w Polsce i wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem posiadanej powierzchni data centers, jak również charakterystyki rynku, który wykazuje silną dynamikę wzrostu.

W przypadku dojścia wezwania do skutku, fundusz zamierza skupić się na trzech obszarach: usprawnieniu działań sprzedażowych i bardziej efektywnej komercjalizacji powierzchni, rozbudowie oferty o tzw. value-added-services, czyli wprowadzeniu usług generujących dla spółki wyższe marże, oraz dyscyplinie kosztowej poprzedzonej dokładnym audytem.

Fundusz MCI.EuroVentures widzi również możliwość uzyskania synergii między ATM S.A. a pozostałymi spółkami w portfelach funduszy z Grupy MCI.

24.03.2016 Pobierz PDF