Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Zwiększenie prognozy spółki Computer Communication Systems S.A. na rok 2004 i 2005. Częściowy wykup menadżerski spółki.

30.06.2004 Pobierz PDF

Zarząd Spółki MCI Management SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2004 r. powołano w skład Rady Nadzorczej III Kadencji dwóch dodatkowych członków, Panów:
1. Krzysztofa Jajugę
2. Huberta Janiszewskiego

W załączeniu życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Jajuga
Profesor zwyczajny na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy Katedrze Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, pełni również funkcję radcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wykładał na renomowanych uczelniach zagranicznych w Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Otrzymał w latach osiemdziesiątych stypendium Fulbrighta na Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem licznych publikacji naukowych na temat inwestycji finansowych, instrumentów finansowych oraz inwestycji w papiery wartościowe. Profesor Jajuga należy do takich organizacji jak Komisja Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych Komitetu Badań Naukowych, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, International Federation of Classification Societas, Academic Committee Professional Risk Managers International Association. Współpracuje ponadto z Narodowym Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Hubert Janiszewski
Doktor nauk ekonomicznych, obecnie członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska SA oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA. W latach 1999-2002 pracował w Deutsche Bank w Londynie. W latach dziewięćdziesiątych pracował w takich renomowanych instytucjach jak: IDO & Head, Advisory Services, United Nations Industrial Development Organisation w Wiedniu, Departamentu (MHZ potem MWGZ), Agencja Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, PIC Ltd w Londynie, HSBC Investment Services w Warszawie, Bankers Trust Company w Londynie, Bankers Trust w Polsce, Deutsche Bank Polska SA, piastując tam wysokie stanowiska na szczeblu dyrektorskim, Prezesa Zarządu a także Wiceprezesa. Do osiągnięć zawodowych należy zaliczyć ponadto doradztwo strategiczne dla rządów między innymi: Turcji (1976); Algerii (1977); Portugalii (1977-1980); Filipin (1974-1976); Tajlandii (1979/80); Malezji (1981), CHRL (1979-80), Etopii (1978); Nigerii (1979) i innych; organizacja i oprzyrządowanie ustawowe dla powstania Agencji Inwestycji Zagranicznych, powstanie pierwszych ok. 4.000 społek jv (1988-90); wiodąca rola w prywatyzacji: Goplana SA, Winiary.

30.06.2004 Pobierz PDF