Aktualności

Znamy zwycięzców polskich półfinałów Eurecan European Venture Contest

24.11.2010 Pobierz PDF

23 listopada br. po raz pierwszy w Polsce odbyły się półfinały Eurecan European Venture Contest, konkursu dla młodych innowacyjnych spółek z branży ICT, biotechnologii i czystych technologii. Dziesięciu zwycięzców ma szansę na zakwalifikowanie się do startu w finałach w Barcelonie (grudzień br.) i walkę o 90.000 euro.

Równorzędnymi półfinalistami zostały spółki: Ammono Sp. z o.o. (czyste technologie, Polska), Columb Technologies (ICT, Polska), Customer Alliance Management UG (ICT, Niemcy), eBroker.pl (ICT, Polska), Filmaster (ICT, Polska), Genomed (biotechnologia, Polska), Informatix (ICT, Węgry), Mo-BRUK (czyste technologie, Polska), NaviExpert (ICT, Polska) i Outbox (ICT, Polska).

W drugiej części wieczoru zarząd MCI wręczył najlepszym spółkom portfelowym nagrody – Everesty. Tegorocznymi laureatami zostały spółki: ABC Data (kategoria „Transakcja Roku”), NaviExpert („Zarząd Roku”) oraz Genomed („Najbardziej Dynamiczny Rozwój”). Podwójne zwycięstwo NaviExperta i Genomedu, potwierdzone głosami dwóch niezależnych zespołów jurorskich, jest potwierdzeniem ich silnej pozycji, dobrej kondycji oraz znakomitych perspektyw, jakie się przed nimi rysują.

Polska edycja półfinałów EEVC została zorganizowana wspólnie przez MCI Management, Krajowy Fundusz Kapitałowy i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak oraz Prezydent m. st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Partnerami wydarzenia były spółki ATM, EFICOM oraz PKF Consult, a także Europe Unlimited, New Europe Events, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Parki Technologiczne.

Wydarzenie miało miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W części oficjalnej znalazły się dwa panele dyskusyjne z udziałem znakomitych przedstawicieli świata biznesu: inwestorów, specjalistów ds. finansowych i ds. strategii. Następnie odbyły się sesje, podczas których zakwalifikowane do półfinału w Warszawie spółki, miały możliwość zaprezentowania się przed międzynarodowym jury, w którego skład weszli przedstawiciele najlepszych i największych funduszy inwestycyjnych z całego świata. Była to dla uczestników wyjątkowa okazja zaistnienia w świadomości europejskich inwestorów i kluczowych postaci rynku oraz pozyskania dodatkowego kapitału i szans rynkowych.

EEVC to rozwijane od kilku lat w Europie przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie liderów spośród innowacyjnych firm technologicznych (life science, ICT i cleantech – czyste technologie) będących na wczesnym etapie rozwoju. Podczas konkursu wyłaniane, oceniane i nagradzane są innowacyjne przedsiębiorstwa, cechujące się odpowiednio dużym potencjałem rozwoju oraz stopniem zaawansowania technicznego oferowanych produktów i usług, dzięki któremu będą w przyszłości wywierad znaczący wpływ na swoją branżę i przyczynid się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie.

Celem organizatorów, oprócz wyłonienia perełek spośród najbardziej innowacyjnych spółek z branż ICT, biotech/lifescience i cleantech jest promowanie polskich firm oraz polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności za granicą, wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz przekształcenie wydarzenia w wydarzenie cykliczne i obejmujące swoim zasięgiem cały region Europy Środkowo-Wschodniej, co przyczyni się do uczynienia z Warszawy centrum finansowego Regionu

Więcej informacji na www.eevc.pl

24.11.2010 Pobierz PDF