Aktualności

Zmiana siedziby MCI Capital TFI SA

09.07.2012 Pobierz PDF
Zarząd MCI Capital TFI uprzejmie informuje, że w dniu 09.07.2012 powziął informację o tym, że Sąd we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2012 r. zarejestrował zmianę siedziby MCI Capital TFI SA.

Obecnie siedzibą MCI Capital TFI jest ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Tym samym zmianie uległy siedziby Funduszy Inwestycyjnych. Aktualna siedziba to ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

09.07.2012 Pobierz PDF