Aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

21.11.2016 Pobierz PDF

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 5/NWZ/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/NWZ/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.055.966 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 9,47 zł (dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną akcję.

Szczegółowy raport bieżący dotyczący zaproszenia do skupu akcji znajduje się pod linkiem.

Pełna treść zaproszenia dostępna jest w sekcji Dokumenty spółki oraz pod linkiem (PDF, 22MB).

Dodatkowo, prezentacja dla akcjonariuszy dostępna jest pod linkiem (PDF, 1 MB).

 

 

21.11.2016 Pobierz PDF