Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Wyniki za IV kwartał 2008 r.

24.02.2009 Pobierz PDF

MCI Management S.A. osiągnęła po czterech kwartałach 2008 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,1 mln PLN, zaś wartość skonsolidowanych aktywów MCI wzrosła do poziomu 303,4 mln PLN. W okresie ostatnich 10 lat średnia roczna stopa zwrotu netto (net IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI wyniosła 17,2%.

MCI po czterech kwartałach 2008 r. zanotowała istotny wzrost wartości skonsolidowanych aktywów i aktywów netto w porównaniu do roku 2007. Wartość księgowa aktywów MCI na dzień 31 grudnia 2008 r. opiewała na 303,4 mln PLN i była o 28,3% wyższa, niż ta sama wielkość na koniec roku 2007 (236,5 mln PLN). Podobnie wartość aktywów netto MCI po 4 kwartałach roku 2008 r. wyniosła 207,4 mln PLN, co dało wzrost o 35,4% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (153,2 mln PLN).

Całkowita średnia stopa zwrotu netto z inwestycji zrealizowanych przez MCI, w okresie od początku funkcjonowania grupy do końca 2008 roku (dziesięć lat), liczona, jako suma pełnych i częściowych wyjść wyniosła 17,7% rocznie, zaś z całego portfela (przy uwzględnieniu dodatkowo wyceny księgowej portfela na dzień 31 grudnia 2008 i po potrąceniu kosztów zarządzania) było to 17,2% rocznie. Wskaźniki te lokują MCI w grupie najlepszych funduszy private equity w Europie.

Na osiągnięte wyniki MCI pozytywny wpływ miały m.in. przeprowadzone w 2008 roku transakcje wyjścia na łączną kwotę 29,9 mln PLN. Z sukcesem sfinalizowano całkowite wyjścia z inwestycji Technopolis, Finepharm i ITG, a także przeprowadzono wykup menadżerski obligacji zamiennych na akcje ABC Data Holding SA. Pozyskana z tych transakcji kwota była na poziomie niemal identycznym, co przychody osiągnięte ze sprzedaży aktywów w roku 2007, kiedy to sytuacja na rynkach finansowych była zdecydowanie korzystniejsza. Na tle całego rynku PE/VC w Polsce osiągnięty wynik jest pozytywnym wyróżnikiem dla MCI Management.

Wykorzystując środki pochodzące z wyjść, a także fundusze w ramach projektu realizowanego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości MCI przeprowadziła w roku 2008 pięć nowych inwestycji w spółki: Genomed (badanie DNA/diagnostyka medyczna), Invia.cz (lider rynku e-travel w Europie Centralnej), Belysio (mobilny serwis społecznościowy), 24med (abonamentowe pogotowie ratunkowe) oraz Formed (przychodnie medyczne w segmencie niskobudżetowym). Ponadto przeprowadzone zostały kolejne rundy inwestycyjne do spółek z dotychczasowego portfela – zakup obligacji zamiennych na akcje ABC Data, a także zwiększenie zaangażowania w Nexcom, Grupę Lew, NaviExpert, NetPress oraz Web2. Wartościowo, w całym 2008 roku, suma dokonanych inwestycji (nowych i kolejnych rund finansowania) wyniosła 64,4 mln PLN.

Nowymi partnerami MCI zostały osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym: Beata Stelmach, Sylwester Janik i Małgorzata Walczak, wzmacniając grono pozostałych partnerów: Tomasza Czechowicza, Konrada Sitnika, Romana Ciska, Andrzeja Lisa, Grzegorza Gromady oraz Bogdana Wiśniewskiego. Dopasowując się do sytuacji rynkowej spółka ograniczyła bezpośrednie zatrudnienie do 18 osób.

Działania zmierzające do poprawy efektywności w spółkach portfelowych przynoszą efekty – wiele z nich odnotowuje bardzo dobre wyniki finansowe na tle rynku i konkurencji. Przykładem są m.in. grupa ABC Data sp. z o.o., która we wstępnych wynikach za rok 2008 wykazała 2,7 mld PLN przychodów przy 40,0 mln PLN skonsolidowanego zysku EBITDA, czy Invia.cz, która zrealizowała rekordowy poziom sprzedaży (tzw. TTV) równy 59,74 mln EUR przy poziomie EBITDA w wysokości 1,07 mln EUR (także wstępne wyniki za rok 2008; Geewa z kolei zdobyła prawie 2 mln użytkowników i uruchomiła kolejną wersję portalu Geewa 3.0.

Wysoka jakość i innowacyjność portfela MCI znajduje swoje potwierdzenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych spółkom portfelowym MCI:
• ABC Data – nagroda EMEA Channel Academy przyznana 12 lutego 2009 r., w uznaniu doskonałości w dystrybucji; w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ABC Data pokonała: Action, Asbis, Elko i Tech Data;
• Bankier.pl – 17 lutego 2009 spółce przyznano tytuł drugiej najlepszej Giełdowej Spółki Roku 2008 w dziesiątej, jubileuszowej edycji rankingu Pulsu Biznesu, realizowanego przez Pentor Research International;
• Belysio – nagroda ogłoszona 10 grudnia 2008 r.; zwycięstwo w Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm – Kamerton Innowacyjności 2008, w kategorii „mikrofirmy”; partnerami konkursu byli: BRE Bank S.A., Lewiatan, D&B, Rzeczpospolita, Manager Magazin;
• Naviexpert – nagroda Szeroki Pas przyznana 19 listopada 2008 r. podczas V Forum Usług Szerokopasmowych, za najciekawszą usługę szerokopasmową; konkurs organizowany z inicjatywy tygodnika Computerworld;
• Invia.cz – spółka znalazła się w pierwszej setce najszybciej rozwijających się firm technologicznych w roku 2008, Deloitte Technology Fast 500 EMEA Ranking
• Geewa – 17 kwietnia 2008 r. spółka znalazła się na liście Red Herring 100; lista, opracowywana przez prestiżowy magazyn, wskazuje nowatorskie firmy technologiczne i działających w tej dziedzinie przedsiębiorców z całego świata;

W roku 2009 będziemy kontynuować proces wychodzenia z inwestycji, zwłaszcza tych najbardziej dojrzałych. Naszym zdaniem recesja jest znakomitym momentem dla inwestorów strategicznych do przebudowy i wzmocnienia portfela aktywów, zaś MCI dysponuje szeregiem wysoce atrakcyjnych i innowacyjnych spółek, które dzięki niskim wycenom utrzymującym się na rynku można obecnie nabyć na znacznie korzystniejszych warunkach, niż w okresie hossy – dodał Prezes Czechowicz – Będziemy też dokonywać selektywnych nowych inwestycji skoncentrowanych na spółkach na wczesnym etapie rozwoju. Zaś inwestycje w obszarze wykupów i ekspansji, – jeśli wystąpią – będą skorelowane z pozyskaniem kapitału zewnętrznego.

Już w IV kwartale ub. roku rozpoczęto prace nad rozwojem dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych MCI do klientów indywidualnych. Projekt ten zakłada dotarcie do inwestorów prywatnych, zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami w portfele zarządzane przez MCI.

W styczniu 2009 został uruchomiony nowy fundusz zarządzany przez MCI – Helix Ventures Partners FIZ. Strategia Funduszu zakłada inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju z obszaru Internet, software, technologie mobilne i elektronika. Zobowiązanie inwestorów opiewa na kwotę 40 mln PLN. Jest to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny posiadający zezwolenie KNF, jaki będzie realizował projekty we współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym. Jest to także pierwszy fundusz w historii Grupy MCI o takiej strukturze inwestowanego kapitału. Do grona inwestorów dołączył też znaczący Inwestor Prywatny (8 mln PLN zobowiązania inwestycyjnego). Uruchomienie tego funduszu jest elementem strategii MCI, polegającej na realizacji projektów inwestycyjnych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Z uwagi na obecną sytuację rynkową prace nad drugą publiczną emisją akcji MCI zostają odłożone do czasu poprawy koniunktury giełdowej.

MCI Management S.A. (www.mci.pl), jest wiodącą grupą Private Equity w Europie Centralnej, zarządzającą funduszami: MCI.TechVentures 1.0 (Venture Capital), MCI.EuroVentures 1.0 (Growth Capital), MCI.BioVentures 1.0 (Venture Capital & Seed Capital) oraz Helix Ventures Partners FIZ (Seed Capital & Start-up). Specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne spółki działające w sektorach: TMT, usług finansowych, usług medycznych i lifescience/biotechnologia. Grupa MCI zrealizowała jak dotąd łącznie 35 projektów inwestycyjnych oraz dokonała 13 pełnych wyjść oraz przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z siedmiu inwestycji.

MCI Management SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r. MCI jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl).

24.02.2009 Pobierz PDF