Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej po pierwszym półroczu 2014 roku

28.08.2014 Pobierz PDF

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa MCI osiągnęła 214,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wartość aktywów netto wyniosła 979,7 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 15,70 zł. Po pierwszym półroczu Spółka zrealizowała już 95% rocznej prognozy zakładającej przyrost NAV na akcję do poziomu 16,50 zł. W pierwszym półroczu zamknięto z sukcesem dwa etapy procesu pre-IPO spółki Private Equity Managers – spółka podtrzymuje plany wejścia na giełdę w IV kwartale b.r.

  •  214,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu względem 189 mln zł w całym 2013 r.
  • 15,70 zł NAV na akcję na koniec I półrocza – ogłoszona w grudniu 2013 r. prognoza zakłada wzrost tego wskaźnika z 12,20 zł do poziomu 16,50 zł na koniec 2014 roku
  • Zamknięcie nowych inwestycji w I półroczu – Netia, Grupa Wirtualna Polska, Feedo, Hojo.pl, mGenerator oraz Focus Telecom
  • Zamknięcie dwóch etapów pre-IPO Private Equity Managers S.A. (PEManagers) i zaawansowane prace nad upublicznieniem spółki w IV kwartale br.

– W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wypracowaliśmy o 123 mln zł zysku netto więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wysoka dynamika wzrostu dotyczy też wskaźnika NAV na akcję, który w czasie pierwszego półrocza wzrósł z 12,20 zł do 15,70 zł. Biorąc pod uwagę realizację rocznego planu w tym obszarze już w ponad 95%, widzimy potencjał do przekroczenia rocznych założeń – powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management SA.

Ważne wydarzenia drugiego kwartału i pierwszego półrocza 2014 r.

  • Przeprowadzenie dwóch transz pre-IPO Private Equity Managers S.A., spółki holdingowej grupy kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu aktywami typu Private Equity. W ramach dwóch etapów procesu sprzedano blisko 65% akcji spółki, które zostały nabyte m.in. przez osoby powiązane z grupą kapitałową MCI, przez instytucje finansowe będące akcjonariuszami MCI oraz osoby fizyczne (kadra zarządzająca oraz partnerzy i osoby współpracujące z MCI).
  • W związku z planami upublicznienia, PEManagers złożyła w dniu 27 czerwca prospekt emisyjny w KNF. Akcjonariusze spółki podtrzymują plany przeprowadzenia oferty publicznej w IV kwartale br.
  • W lipcu do Rady Nadzorczej PEManagers dołączyli Jarosław Dubiński, Franciszek Hutten-Czapski i Przemysław Schmidt.
  • Subfundusz MCI.EuroVentures dokonał dwóch inwestycji buyout’owych – w Grupę Wirtualna Polska (nabycie pakietu 20 proc. udziałów) i Netia SA (nabycie akcji stanowiących 7,15% kapitału zakładowego)
  • Subfundusz MCI.TechVentures zwiększył zaangażowanie we Frisco S.A. oraz uczestniczył w kolejnych rundach finansowania w spółkach Travelata (wartość rundy 7 mln dol.), Geewa (wartość rundy 4,2 mln dol.), Windeln.de (wartość rundy 15 mln eur)
  • Fundusz Internet Ventures dokonał czterech inwestycji: w Feedo (platforma internetowa służąca do sprzedaży artykułów dla niemowląt), mGenerator (kreator stron internetowych i aplikacji), Hojo.pl (marketplace profesjonalnych usług sprzątania w kanale internetowym) i Focus Telecom Polska (innowacyjna spółka technologiczna oferująca usługi do komunikacji biznesowej dostępne w modelu cloud computing).

Wyniki finansowe MCI i PEManagers

Aktywa pod zarządzaniem wyniosły na koniec I półrocza br. 1,5 mld zł, co dało wzrost o 57,6% wobec analogicznego okresu 2013 r. Aktywa netto wyniosły 979,7 mln zł, względem 844 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2013 r. (wzrost o 16,1%). Aktywa netto na jedną akcję wzrosły do poziomu 15,70 zł względem 14,00 zł na koniec I kwartału 2014 r. oraz 12,20 zł na koniec 2013 r. Skonsolidowany wynik netto wyniósł 214,1 mln zł względem 91,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 134,8%). Na wypracowane wyniki finansowe funduszu wpływ miał wzrost wyceny spółek Invia, Frisco, Windeln, ABC Data, Netia i Private Equity Managers. Zysk z zarządzania aktywami zrealizowany przez Grupę Private Equity Managers do 30 czerwca 2014 r. wyniósł 22,4 mln zł.

Inwestycje/exity/fundraising

W pierwszym półroczu Grupa MCI wykonała ok. 50% rocznego planu inwestycyjnego, zakładającego minimum 305 mln zł na nowe projekty inwestycyjne do zamknięcia roku biznesowego. Samodzielny potencjał inwestycyjny MCI, po przeprowadzeniu fundraisingu i realizacji w drugim półroczu planowanych wyjść z inwestycji, może wynieść do 400 mln zł.

W I półroczu 2014 r. Grupa MCI pozyskała 39 mln zł w obszarze przychodów z inwestycji. Na kwotę złożyły się wpływy dywidendowe ze spółek ABC Data, Netia i Indeks. Zarząd MCI zakłada, że w całym 2014 r. środki pozyskane z tzw. exit’ów wyniosą między 100 a 200 mln zł w zależności od powodzenia 5 projektów exit’owych, które są w trakcie realizacji.

– Nasze ambitne plany zakładają zwiększenie skali inwestycji i zaangażowanie się w projekty, których wartość przekroczy zakładane wcześniej 305 mln zł. Cieszę się, że nasza strategia spotyka się z coraz większą przychylnością inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych, czego dowodem jest przekroczenie przez BZ WBK Asset Management progu 5% posiadanych akcji MCI– powiedział Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management SA.

28.08.2014 Pobierz PDF