Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej po III kwartale 2013 roku

12.11.2013 Pobierz PDF

MCI wypracowało 170,5 mln zł zysku netto w ciągu 9 miesięcy 2013 r.

  • Realizacja rocznej prognozy wyniku netto w czasie trzech kwartałów – Grupa MCI osiągnęła na koniec III kwartału 2013 r. 170,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, więcej niż zakładał jej roczny plan
  • Aktywa Grupy wzrosły do 907 mln zł. Aktywa pod zarządzeniem wyniosły na koniec września 2013 r. 1 mld 51 mln zł w stosunku do 830 mln zł na koniec 2012 roku
  • Realizacja w czasie III kwartałów trzech inwestycji, w tym pierwszej w Turcji (Indeks Bilgisayar) i czwartej w branży e-fashion (Answear.com)
  • Podtrzymanie zamiaru upublicznienia Private Equity Managers SA

– Plan na pierwsze trzy kwartały został w całości wykonany. Wypracowaliśmy najwyższy wynik netto w naszej historii. Po raz pierwszy też przekroczyliśmy 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Zrealizowaliśmy także kilka ciekawych inwestycji, które przełożą się na wzrost wartości naszego portfolio w przyszłości – powiedział Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający MCI Management SA. – To pokazuje, że staliśmy się przewidywalni a ogłaszane przez nas prognozy inwestorzy mogą traktować poważnie – dodał.

Po trzech kwartałach br. Grupa MCI Management zanotowała 170,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 31,8 mln zł przed rokiem. Suma aktywów Grupy wzrosła o 16 proc. do 907 mln zł z 780 mln zł na koniec 2012 roku. W ciągu 9 miesięcy 2013 r. aktywa netto wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 142 mln zł do ponad 747 mln zł, co daje wzrost o ponad 15 proc.  r/r. Aktywa pod zarządzaniem Grupy MCI zgodnie z oczekiwaniami zarządu po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 mld zł i wynoszą obecnie  1 mld 51 mln zł.

Na wypracowane wyniki finansowe funduszu wpływ miały: istotny wzrost wartości aktywów netto funduszu MCI.EuroVentures za sprawą wzrostu wartości ABC Data SA i wpływu dywidendy z tej spółki oraz utrzymanie stabilnego przyrostu wartości spółek portfelowych subfunduszu MCI.TechVentures.

Nowe inwestycje

Kontynuując obraną strategię inwestowania w spółki z branży e-commerce i liderów w danym segmencie rynku w trzecim kwartale br. zespół MCI Management SA, poprzez fundusz MCI. TechVentures, zrealizował inwestycję w Wearco sp. z o.o., spółkę prowadzącą Answear.com, największy w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej multibrandowy sklep odzieżowy online, oferujący ponad 200 najpopularniejszych światowych marek odzieży, obuwia i akcesoriów. Spółka została założona w 2011 roku przez zespół o bogatym branżowym doświadczeniu, odpowiedzialny m.in. na sukces takich znanych marek ubraniowych  jak Artman i LPP. Zamiarem strategicznym MCI wobec nowej inwestycji jest umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Answear.com w Polsce oraz ekspansja w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w segmencie multibrandowych sklepów online.

Z kolei Invia.cz, lider rynku e-travel w Europie Środkowo-Wschodniej, której ponad 80-proc. pakiet udziałów posiada fundusz MCI. TechVentures, dokonała kolejnej, wynoszącej 5 mln dol., inwestycji w swojej rosyjskiej spółce Travelata.ru. Dzięki temu posunięciu Invia wzmocniła kapitałowo przedsięwzięcie nabyte w 2012 roku, które dopiero rozpoczynało rozwój na posiadającym ogromny potencjał wzrostu rynku rosyjskim. Od czasu pierwotnej inwestycji Travelata przekształciła się z firmy na wczesnym etapie rozwoju w spółkę posiadającą potencjał bycia wiodącym dystrybutorem pakietów turystycznych przez Internet w Rosji, która zwiększa przychody o 40% szybciej niż zakładał ambitny biznes plan. Środki z dodatkowej inwestycji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki i wzmocnienie pozycji lidera segmentu sprzedaży pakietów turystycznych online na rynku rosyjskim.

Wcześniej, w I półroczu, do portfela MCI dołączył Indeks Bilgisayar, największy turecki dystrybutor sprzętu IT z rocznymi przychodami na poziomie ponad 850 mln dol.

– Nasza turecka inwestycja rozwija się zgodnie z założeniami. Po burzliwych kilku tygodniach tamtejszy rynek kapitałowy odzyskał siłę i dziś wrócił do wzrostów notowanych w 2012 r. Stabilizacja tureckiej giełdy i poprawiające się wyniki Indeksu przełożyły się na wzrost kurs jego akcji, co znalazło wyraz w wynikach MCI za pierwsze trzy kwartały – powiedziała Magda Pasecka, Członek Zarządu, CFO MCI Management SA

Istotna baza kapitałowa oraz dostęp do ciekawych projektów dają podstawy do  kontynuowania przez zespół MCI przyjętej strategii inwestycyjnej. Jeśli warunki rynkowe nie ulegną znacznemu pogorszeniu, do czasu ogłoszenia wyników za rok 2013 MCI nie wyklucza realizacji kilku nowych transakcji.

Istotne zdarzenia i wyniki wybranych spółek portfelowych

ABC Data SA, spółka portfelowa funduszu MCI. EuroVentures, lider polskiego rynku dystrybucji IT, osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, prowadząc silną ekspansję geograficzną swojej działalności i koncentrując się na sprzedaży w kanale elektronicznym. We wrześniu spółka podniosła swoje prognozy wyników finansowych na 2013 r. Zgodnie z nowymi założeniami budżetowymi w 2013 r. przychody spółki wzrosną o 30,7 proc. r/r a EBITDA o 36,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku i osiągnie rekordowy poziom 70,7 mln zł. Na koniec września br. miała 3,4 mld zł przychodów (wzrost o 42 proc. rok do roku), a jej EBIDTA wyniosła 51 mln zł (wzrost o 60 proc. roku do roku).

Do innych istotnych zdarzeń w spółkach portfelowych MCI należy zaliczyć podpisanie kontraktu na dystrybucję produktów firmy Apple (głownie I-Phonów) przez Indeks Bilgisayar. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Indeks uzyskał ponad 20-proc. wzrost przychodów r/r i szacuje, że nowy kontrakt z najbardziej wartościową marką świata przyniesie dodatkowe przychody rzędu ok. 125 mln dol. (250 mln TRL) rocznie.

Genomed, firma zajmująca się sekwencjonowaniem, analizą i syntezą DNA, przechodzi transformację. Dotychczasowa strategia zakładająca pozyskiwanie przychodów z kontraktów NFZ została rozbudowana o nowe źródło wpływów, jakim są komercyjne świadczenia medyczne. Usprawniony model biznesowy i rozbudowa zespołu laboratoryjnego pozwalają spółce zdobywać nowe zlecenie, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych kwartałów.

Oferta publiczna PEM

MCI Management podtrzymuje plany upublicznienia Grupy Private Equity Managers S.A., wyspecjalizowanej w zarządzaniu funduszami i aktywami należącymi do MCI oraz do inwestorów zewnętrznych. Planowane IPO odbędzie się w pierwszej połowie 2014 roku. Obecnie spółka jest zaangażowana w prace nad refinansowaniem aktywa oraz wypełnianie formalności związanych z planami upublicznienia.

12.11.2013 Pobierz PDF