Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej po III kwartale 2012 r.

14.11.2012 Pobierz PDF

MCI zarobiła 31,8 mln zł netto. W III kwartale dokonała trzech znaczących nowych inwestycji.

MCI, wiodąca Grupa PE/VC w Europie Środkowo-Wschodniej, odnotowała dobre wyniki finansowe. Po III kwartałach osiągnęła 31,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy rekordowym poziomie wyjść z inwestycji w kwocie 177 mln zł. W ciągu III kwartału dokonała kolejnych trzech perspektywicznych inwestycji. Firma dysponuje dużą płynnością i przygotowana jest na kolejne nabycia. Na nowe projekty technologiczne może wydać w 2013 r. blisko 300 mln zł.

 – Mamy za sobą udane trzy kwartały. Nasza strategia, koncentrująca się na inwestowaniu w wartościowe spółki z obszaru technologii i internetu, przynosi oczekiwane efekty. Poprawiają się nasze wyniki inwestycyjne. Wartość aktywów pod zarządzaniem wynosi obecnie 811 mln PLN, zaś aktywa netto wzrosły do 562 mln PLN. Co ważne, Grupa odnotowała blisko 32 mln zysku netto w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku  – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Obecnie Grupa dysponuje istotną płynnością, która zostanie przeznaczona na nowe inwestycje i zagwarantuje dalszy dynamiczny wzrost działalności. Dostępność znaczących środków pieniężnych pozwoli korzystać z szans inwestycyjnych pojawiających się w związku z szybkim rozwojem branży internetowej, w tym zwłaszcza rynku e-commerce, który w regionie CEE daleki jest od nasycenia. Płynność jest na bieżąco monitorowana. Dzięki kolejnym udanym emisjom certyfikatów inwestycyjnych w kanale private banking oraz przyjętemu przez akcjonariuszy MCI programowi emisji obligacji zamiennych na akcje o maksymalnej wartości 50 mln PLN, w 2013 r. fundusz może przeznaczyć na nowe projekty technologiczne 300 mln zł.

– Dostrzegamy nowe perspektywiczne rynki. Zaczynamy wychodzić z inwestycjami poza obszar Europy Środkowo-Wschodniej i korzystamy z potencjału wzrostu takich rynków jak Rosja czy Niemcy. W przyszłości planujemy dalszą dywersyfikację geograficzną portfela i nie wykluczamy inwestycji w Turcji oraz w innych krajach CIS  – dodaje Tomasz Czechowicz.

Wypracowanie przez MCI 31,8 mln zł zysku netto było możliwe dzięki wzrostowi wartości certyfikatów funduszu MCI.TechVentures. Wzrost ten został osiągnięty wskutek rozpoznania w wynikach rekordowego zysku na sprzedaży Mall.cz oraz dzięki wzrostowi wartości inwestycji w spółki portfelowe Invia.cz, Geewa, Morele (za sprawą ich bardzo dobrych wyników operacyjnych). O dobrych wynikach Grupy zdecydowały również pozytywne wyniki firmy zarządzającej aktywami.

Nowe inwestycje

MCI wykorzystuje potencjał szybko rozwijających się rynków e-commerce w regionie CEE i innych krajach Europy. Tylko w III kwartale br. fundusz dokonał w tym obszarze trzech istotnych inwestycji. Nabywając mniejszościowy pakiet udziałów w KupiVIP.ru, pionierze i liderze e-commerce w Rosji, MCI dołączyło do grupy renomowanych i doświadczonych inwestorów, którzy planują skorzystać z potencjału wzrostu rynku e-fashion w Rosji. Silnie rozwinięte zaplecze logistyczne i doskonała infrastruktura systemowa poparta doświadczeniem i znajomością rynku założyciela spółki sprawia, że KupiVIP.ru jest dobrze przygotowana do ekspansji i skokowego wzrostu działalności w obszarze e-fashion.

Drugą inwestycją MCI z obszaru e-commerce jest 21Diamonds, prężnie rozwijający się niemiecki e-sklep sprzedający biżuterię, operujący w prawie całej Europie Zachodniej i Centralnej, a także posiadający biura na takich rynkach jak Indie czy Brazylia. Rynek sprzedaży biżuterii szacowany jest globalnie na 130 mld USD rocznie, a penetracja e-sklepów jest obecnie stosunkowo mała (3%). To ogromna szansa dla 21 Diamonds.  Szacuje się, że wartość rynku sprzedaży internetowej biżuterii sięgnie do 2015 r. 10 mld EUR wzrastając do 10% udziału w obrocie tej branży. Zastrzyk gotówki w kwocie 5 mln EUR – w ramach drugiej rundy finansowania, w której uczestniczy MCI – pozwoli 21Diamonds rozszerzyć portfolio, zbudować świadomość marki i wesprzeć marketing, aby stać się znaczącym graczem na tym rynku. Za sprawą kadry menedżerskiej doświadczonej w e-commerce i doradztwie strategicznym, spółka ma szansę w krótkim czasie wielokrotnie zwiększyć skalę działalności i skorzystać na wysokich marżach notowanych w tej branży.

Trzecią inwestycją MCI w III kwartale br. jest mojebiuro.pl – wiodący dostawca oprogramowania i narzędzi do prowadzenia księgowości ”w chmurze”. Inwestycja w wysokości 5 mln PLN pochodzi z funduszu HelixVentures współtworzonego przez KFK i przeznaczona zostanie na wsparcie marketingu, rozwój kanałów dystrybucji i wzmocnienie zespołu ekspertów. Dotychczas mojebiuro.pl zdobyło zaufanie wielu klientów MŚP, co pozwoliło jej wypracować dobre wyniki finansowe. Spółka współpracuje m.in. z takimi znanymi instytucjami jak Alior Bank, oferując w ramach usługi Wirtualne Biuro klientom banku dostęp do aplikacji wspomagających zarządzanie firmą.

Rekordowa kwota wyjść z inwestycji – 177 mln zł

W ciągu III kwartałów MCI zrealizowała największą w swojej historii transakcję wyjścia, sprzedając swoje udziały w Mall.cz, liderze rynku e-commerce w regionie CEE. Wpływy MCI z tytułu sprzedaży udziałów w Mall.cz do Grupy Naspers to ponad 38 mln EUR. W czerwcu 2012 r. MCI otrzymała 90% tej kwoty, a pozostała część została przelana 5 listopada 2012 roku.

W 2012 roku dokonano także sprzedaży pakietu większościowego w spółce Nexto sp. z o.o  do  Grupy Ruch S.A. oraz MCI zainkasowała prawie 13 mln zł dywidendy wypłaconej z zysków 2011 roku przez ABC Data S.A.

Nowy Wiceprezes Zarządu MCI Management SA i Prezes Zarządu ABC Data S.A. – Norbert Biedrzycki

Norbert Biedrzycki dołączył w listopadzie do zarządu MCI Management SA i został Prezesem Zarządu ABC Data S.A. W latach 2010 – 2012 Norbert Biedrzycki sprawował funkcję Prezesa Sygnity S.A., gdzie z sukcesem przeprowadził restrukturyzację firmy i ustabilizował jej wyniki. Wcześniej, w latach 2002 – 2010,  Norbert Biedrzycki, jako pracownik McKinsey & Company, zajmował się obsługą klientów z sektora telekomunikacyjnego i high-tech, a swoją karierę rozpoczął w Oracle Polska, gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek.

14.11.2012 Pobierz PDF