Aktualności

Wyniki Grupy Kapitałowej po I półroczu 2012 r. MCI zarobił 30,1 mln zł netto

29.08.2012 Pobierz PDF
Operująca w Europie Centralnej i Wschodniej Grupa MCI pomimo spowolnienia gospodarczego odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe. W I półroczu osiągnęła 30 mln zł zysku netto przy rekordowym poziomie wyjść z inwestycji w wysokość 160 mln zł. Firma dysponuje 250 mln zł wolnej gotówki. Na rozwój obiecujących projektów technologicznych może wydać w latach 2012 – 2013 od 300 do 500 mln zł.

– Mimo niestabilnej sytuacji rynkowej, mamy za sobą udane półrocze. To pokazuje, że nasza strategia, opierająca się na inwestowaniu w obiecujące spółki technologiczne, głównie zagraniczne jest bardzo efektywna. Wartość aktywów wzrosła do 751,5 mln PLN, zaś aktywów netto do 555,8 mln PLN. – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Rekordowe wyjście z inwestycji – sprzedaż udziałów w największym sklepie internetowym Mall.cz (inwestycja przez spółkę celową funduszu MCI.TechVentures Netretail Holding BV) oraz udane działania pozyskania finansowania sprawiły, że Grupa dysponuje obecnie znaczącą ilością gotówki, która zostanie przeznaczona na nowe inwestycje. Płynne środki finansowe oraz promesy kredytowe stanowią ok. 257 mln PLN, a kolejne 50 mln PLN stanowią środki KFK, które mogą być udostępnione na żądanie. Bardzo dynamiczny rozwój branży internetowej daje szerokie możliwości inwestycyjne.

– MCI zamierza elastycznie reagować na pojawiające się okazje – dlatego priorytetem dla Zarządu było zbudowanie bufora płynności, aby wykorzystać ten potencjał inwestycyjny w latach 2012- 2013. Do końca 2012 r. MCI planuje przeprowadzić nowe inwestycje na co najmniej 100 mln PLN. – zapowiada Tomasz Czechowicz.

Z tego też powodu Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowała NWZA, które ma się odbyć we wrześniu 2012 r., przegłosowanie nowej emisji obligacji zamiennych na akcje (minimalna cena konwersji – 9 zł) o maksymalnej wartości do 50 mln PLN. Obligacje miałyby być emitowane w transzach w miarę potrzeb inwestycyjnych oraz posłużyć refinansowaniu zapadalnych we wrześniu obligacji serii B (wykup w kwocie 22 mln PLN).
Czynniki, które miały główny wpływ na wynik MCI w pierwszej połowie 2012 roku to głównie wzrost wartości certyfikatów funduszu MCI.TechVentures osiągnięty w wyniku: przeszacowania inwestycji w Mall.cz do ceny z sprzedaży oraz wzrosty wartości inwestycji w Invia, Geewa, Morele (za sprawą bardzo dobrych wyników operacyjnych tych spółek).

Zyskowne transakcje wyjścia

W kwietniu br. GK MCI dokonała rekordowego w swej historii wyjścia z inwestycji. MCI.TechVentures podpisał umowę sprzedaży udziałów w Mall.cz – największym sklepie internetowym w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Spółka została sprzedana Grupie Naspers (w Polsce właściciel Allegro). Przewidywane całkowite wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku zamknięcia inwestycji w Mall.cz to ok. 164 mln PLN (38,5 mln EUR). W czerwcu 2012 r. MCI otrzymał 90% kwoty, pozostała część jest oczekiwana do października br. Dzięki wsparciu ze strony Intel Capital oraz MCI, Netretail zrealizował znaczący wzrost w okresie ostatnich dwóch lat i wzmocnił pozycję lidera w kilku kluczowych segmentach rynku e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie zaangażowania MCI.TechVentures jako inwestora, spółka zrealizowała z sukcesem plan ekspansji regionalnej poprzez akwizycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. MCI osiągną na tej transakcji IRR w wysokości ok. 175 % oraz całkowity zwrot z zainwestowanego kapitału rzędu 4,1 razy. Taki wynik pokazuje, że przyjęta przez Grupę strategia, przewidująca inwestycje we wzrostowe branże nowych technologii i internetu i rozwijanie spółek portfelowych w regionalnych i globalnych liderów w swoich sektorach, jest słuszna i przynosi wymierne korzyści. Uzyskane środki finansowe Grupa zamierza przeznaczyć na nowe inwestycje.
W lipcu 2012 r. dokonano także sprzedaży inwestycji w spółce Nexto sp. z o.o sprzedając ją do Grupy Ruch S.A.

Coraz lepsze wyniki ABC DATA

Istotnym zdarzeniem odnotowanym w portfelu MCI są doskonałe wyniki ABC Data , czołowego dystrybutora IT w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowana sprzedaż ABC Daty w H1 2012 wzrosła o 23% (r/r). Natomiast wynik na poziomie zysku brutto na sprzedaży w H1 2012 wzrósł o 13,1% do 66 mln zł w ujęciu r/r. Oczyszczona wartość EBITDA w H1 2012 wyniosła 22,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 24,9% r/r. Dynamicznie rozwija się ekspansja spółki w krajach nadbałtyckich – od rozpoczęcia działalności na Łotwie i w Estonii w grudniu 2011 r. – ponad dwukrotnie wzrosła sprzedaż kwartał do kwartału. ABC Data prowadzi również przygotowania do startu działalności operacyjnej na Węgrzech – planowany start Q4 br.
ABC Data wypłaci akcjonariuszom łącznie 20 mln PLN dywidendy za rok 2011. Termin wypłaty dywidendy 28/09/12.
Giełdowa cena akcji ABC Data SA nie odzwierciedla obecnie jej dobrej sytuacji ekonomicznej i dynamicznego rozwoju pozostając na poziomie najniższym od czasu debiutu na GPW.

29.08.2012 Pobierz PDF