Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Wykup lewarowany firm o obrotach przekraczających 4 mld PLN.MCI inwestuje w wiodące spółki dystrybucyjne branży IT w Polsce i Danii, a także Norwegii, Szwecji, Czechach i na Słowacji

22.05.2007 Pobierz PDF

MCI Management SA podpisał umowę inwestycyjną ze spółką ACTEBIS Holding GmbH dotyczącą zakupu pakietu 80% udziałów w ABC Data Sp. z o.o., Actebis Computer A/S w Danii, Actebis Computer A/S w Norwegii, Actebis Computer AB w Szwecji, Actebis Computer s.r.o. w Czechach oraz ABC Data s.r.o. Słowacji.

MCI Management zapłaci 58 milionów EUR po zamknięciu transakcji. Data zamknięcia nastąpi w ciągu 9 miesięcy od podpisania Umowy Zakupu Udziałów. ACTEBIS Holding GmbH pozostanie 20% udziałowcem w tych spółkach, a jej przedstawiciele zostaną członkami Rady Nadzorczej, umożliwiając grupie ABC Data korzystanie z fachowej wiedzy Actebis Holding w dziedzinie sprawnego zarządzania spółkami w całej Europie. W poniższej tabeli zawarte są wskaźniki transakcji oraz wskaźniki spółek z sektora notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

Jest to największa transakcja w historii MCI Management SA i niewątpliwie najbardziej obiecująca. MCI liczy na trzycyfrowy procent zysku przed 2010 rokiem oraz na wysoką dwucyfrową wewnętrzną stopę zwrotu. Transakcja jest przykładem lewarowanego wykupu z udziałem zarządu. Wykup był możliwy dzięki decyzji grupy Otto na sprzedaż spółek nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością grupy, jaką jest sprzedaż detaliczna. Kluczowe osoby zarządzające w tych spółkach oraz twórca ABC Data, Pan Krzysztof Musiał, będą koinwestorami w tej transakcji. Zakup będzie realizowany poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia tzw. SPV. Transakcja będzie finansowana ze środków dłużnych zabezpieczonych aktywami firmy (tzw. senior debt) oraz środków w postaci długu podporządkowanego (tzw. mezzanine debt) zapewnionych przez renomowane międzynarodowe instytucje finansowe działające w Polsce.

Spółki będące przedmiotem transakcji zajmują się sprzedażą sprzętu komputerowego, komponentów i urządzeń peryferyjnych. W roku 2006 ich łączna sprzedaż przekroczyła miliard Euro. ABC Data jest największą spółką IT w Polsce pod względem uzyskiwanych przychodów, natomiast Actebis Computer A/S jest największym dystrybutorem IT w Danii. Ostatnie siedem lat to dla obu tych spółek okres dynamicznego wzrostu i systematycznie przekraczanych prognoz. MCI Management wierzy, że pozostałe cztery spółki powtórzą ten sukces w Norwegii, Szwecji, Czechach i Słowacji.

Strategia spółek na przyszłość obejmuje następujące główne elementy:

• Unikalny, sprawdzony model biznesu z zapleczem (tzw. back-office) w jednym kraju (centrala) i przedstawicielstwami (tzw. front-office) we wszystkich krajach (obecnie Polska plus Czechy i Słowacja oraz Dania plus Norwegia i Szwecja);
• Wzrost działalności e-commerce (obecnie ABC Data jest największym graczem e-commerce w Europie Środkowej i Wschodniej realizującym w ten sposób ok. 90% zleceń i 75% sprzedaży );
• Dalsza ekspansja na nowe regiony poprzez wzrost organiczny oraz fuzje i przejęcia;
• Wejście w nowe kategorie sprzedaży i kanały dystrybucji, takie jak:
• Elektronika cyfrowa,
• Technologia VoIP,
• Telekomunikacja cyfrowa,
• Cyfrowy Dom (tzw. Digital Home),
• Produkty/usługi typu RTV/AGD,
• Nowi dostawcy oraz
• Zamówienia rządowe.

Przedstawiciele MCI wejdą zarówno do Zarządu jak i Rady Nadzorczej ABC Daty. W najbliższych latach Fundusz, ściśle współpracując z zarządem, skoncentruje się na maksymalnym podniesieniu wartości spółek poprzez wzmocnienie ich działalności finansowej i operacyjnej. MCI uważa, że może przeprowadzić ofertę publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w około rok po zamknięciu transakcji. Wiodąca pozycja naszych spółek zarówno w Polsce jak i Danii przyczyni się do udanej oferty.

Ponadto jesteśmy przekonani o tym, że posiadane przez zarząd udziały w spółkach oraz silny pakiet motywacyjny będą kluczowymi elementami służącymi poprawie przyszłych wyników. Sprawdzonym zespołem zarządzającym, który doprowadził nasze spółki do osiągnięcia pierwszej pozycji w Polsce i Danii będzie kierowała Anna Hejka (IPO, Fuzje i przejęcia), Torben Qvist (Zarząd w Skandynawii), Marek Sadowski (Dyrektor Finansowy Grupy) oraz Andrzej Sobol (Zarząd w Europie Środkowej). Do rady nadzorczej grupy ABC Data z ramienia sprzedającego wejdą prezes zarządu Actebis holding Dirk Hauke oraz dyrektor finansowy grupy Otto Jürgen Schulte-Laggenbeck.

„MCI kupił spółki, które są liderami na rynku i systematycznie przekraczają średni wzrost rynku. Kierują nimi znakomite zespoły zarządzające posiadające udokumentowane sukcesy. Liczymy na długofalową i przynoszącą wzajemne korzyści współpracę z ACTEBIS Holding, uznaną spółką działającą w całej Europie o przychodach przekraczających 4 miliardy Euro, która pozostanie 20% udziałowcem. Ponadto zakup ten zapewni MCI trzy poszukiwane przez nas kluczowe elementy, potrzebne do wsparcia rozwoju naszych obecnych i przyszłych spółek portfelowych, mianowicie: dużą skalę, międzynarodową ekspansję oraz znakomity dostęp do zaawansowanych technologicznie i niebywale kreatywnych rynków w Skandynawii.”
-Powiedziała Anna Hejka , Partner Funduszu MCI Management SA.

„Poprzez utrzymanie mniejszościowego pakietu pokazujemy, że jesteśmy przekonani o bardzo dobrych perspektywach rozwoju spółek. Zamierzamy aktywnie wspierać MCI oraz spółki w procesie wprowadzenia grupy ABC Data na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych” -Skomentował Dirk Hauke, Prezes ACTEBIS Holding Gmbh .

“Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać tak doświadczony i renomowany fundusz jak MCI do zakupu odnoszących sukcesy spółek Actebis w Europie Północnej i Środkowej”-Dodał Jürgen Schulte-Laggenbeck, Dyrektor finansowy grupy Otto.

22.05.2007 Pobierz PDF