Aktualności

Wykup lewarowany firm o obrotach przekraczających 4 miliardy złotych.MCI inwestuje w wiodące spółki dystrybucyjne branży ITw Polsce i Danii, a także Norwegii, Szwecji, Czechach i na Słowacji.

22.05.2006 Pobierz PDF

MCI Management SA podpisał umowę inwestycyjną ze spółką ACTEBIS Holding GmbH dotyczącą zakupu pakietu 80% udziałów w ABC Data Sp. z o.o., Actebis Computer A/S w Danii, Actebis Computer A/S w Norwegii, Actebis Computer AB w Szwecji, Actebis Computer s.r.o. w Czechach oraz ABC Data s.r.o. Słowacji.

MCI Management zapłaci 58 milionów EUR po zamknięciu transakcji. Data zamknięcia nastąpi w ciągu 9 miesięcy od podpisania Umowy Zakupu Udziałów. ACTEBIS Holding GmbH pozostanie 20% udziałowcem w tych spółkach, a jej przedstawiciele zostaną członkami Rady Nadzorczej, umożliwiając grupie ABC Data korzystanie z fachowej wiedzy Actebis Holding w dziedzinie sprawnego zarządzania spółkami w całej Europie. W poniższej tabeli zawarte są wskaźniki transakcji oraz wskaźniki spółek z sektora notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

Grupa ABC Data Średnia polskich dystrybutorów IT
P/S 0,07 0,24
P/E 8,24 25,84

Jest to największa transakcja w historii MCI Management SA i niewątpliwie najbardziej obiecująca. MCI liczy na trzycyfrowy procent zysku przed 2010 rokiem oraz na wysoką dwucyfrową wewnętrzną stopę zwrotu. Transakcja jest przykładem lewarowanego wykupu z udziałem zarządu. Wykup był możliwy dzięki decyzji grupy Otto na sprzedaż spółek nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością grupy, jaką jest sprzedaż detaliczna. Kluczowe osoby zarządzające w tych spółkach oraz twórca ABC Data, Pan Krzysztof Musiał, będą koinwestorami w tej transakcji. Zakup będzie realizowany poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia tzw. SPV. Transakcja będzie finansowana ze środków dłużnych zabezpieczonych aktywami firmy (tzw. senior debt) oraz środków w postaci długu podporządkowanego (tzw. mezzanine debt) zapewnionych przez renomowane międzynarodowe instytucje finansowe działające w Polsce.

Spółki będące przedmiotem transakcji zajmują się sprzedażą sprzętu komputerowego, komponentów i urządzeń peryferyjnych. W roku 2006 ich łączna sprzedaż przekroczyła miliard Euro. ABC Data jest największą spółką IT w Polsce pod względem uzyskiwanych przychodów, natomiast Actebis Computer A/S jest największym dystrybutorem IT w Danii. Ostatnie siedem lat to dla obu tych spółek okres dynamicznego wzrostu i systematycznie przekraczanych prognoz. MCI Management wierzy, że pozostałe cztery spółki powtórzą ten sukces w Norwegii, Szwecji, Czechach i Słowacji.

Strategia spółek na przyszłość obejmuje następujące główne elementy:

• Unikalny, sprawdzony model biznesu z zapleczem (tzw. back-office) w jednym kraju (centrala) i przedstawicielstwami (tzw. front-office) we wszystkich krajach (obecnie Polska plus Czechy i Słowacja oraz Dania plus Norwegia i Szwecja);
• Wzrost działalności e-commerce (obecnie ABC Data jest największym graczem e-commerce w Europie Środkowej i Wschodniej realizującym w ten sposób ok. 90% zleceń i 75% sprzedaży );
• Dalsza ekspansja na nowe regiony poprzez wzrost organiczny oraz fuzje i przejęcia;
• Wejście w nowe kategorie sprzedaży i kanały dystrybucji, takie jak:
• Elektronika cyfrowa,
• Technologia VoIP,
• Telekomunikacja cyfrowa,
• Cyfrowy Dom (tzw. Digital Home),
• Produkty/usługi typu RTV/AGD,
• Nowi dostawcy oraz
• Zamówienia rządowe.

Przedstawiciele MCI wejdą zarówno do Zarządu jak i Rady Nadzorczej ABC Daty. W najbliższych latach Fundusz, ściśle współpracując z zarządem, skoncentruje się na maksymalnym podniesieniu wartości spółek poprzez wzmocnienie ich działalności finansowej i operacyjnej. MCI uważa, że może przeprowadzić ofertę publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w około rok po zamknięciu transakcji. Wiodąca pozycja naszych spółek zarówno w Polsce jak i Danii przyczyni się do udanej oferty.

Ponadto jesteśmy przekonani o tym, że posiadane przez zarząd udziały w spółkach oraz silny pakiet motywacyjny będą kluczowymi elementami służącymi poprawie przyszłych wyników. Sprawdzonym zespołem zarządzającym, który doprowadził nasze spółki do osiągnięcia pierwszej pozycji w Polsce i Danii będzie kierowała Anna Hejka (IPO, Fuzje i przejęcia), Torben Qvist (Zarząd w Skandynawii), Marek Sadowski (Dyrektor Finansowy Grupy) oraz Andrzej Sobol (Zarząd w Europie Środkowej). Do rady nadzorczej grupy ABC Data z ramienia sprzedającego wejdą prezes zarządu Actebis holding Dirk Hauke oraz dyrektor finansowy grupy Otto Jürgen Schulte-Laggenbeck.

„MCI kupił spółki, które są liderami na rynku i systematycznie przekraczają średni wzrost rynku. Kierują nimi znakomite zespoły zarządzające posiadające udokumentowane sukcesy. Liczymy na długofalową i przynoszącą wzajemne korzyści współpracę z ACTEBIS Holding, uznaną spółką działającą w całej Europie o przychodach przekraczających 4 miliardy Euro, która pozostanie 20% udziałowcem. Ponadto zakup ten zapewni MCI trzy poszukiwane przez nas kluczowe elementy, potrzebne do wsparcia rozwoju naszych obecnych i przyszłych spółek portfelowych, mianowicie: dużą skalę, międzynarodową ekspansję oraz znakomity dostęp do zaawansowanych technologicznie i niebywale kreatywnych rynków w Skandynawii.”
-Powiedziała Anna Hejka , Partner Funduszu MCI Management SA.

„Poprzez utrzymanie mniejszościowego pakietu pokazujemy, że jesteśmy przekonani o bardzo dobrych perspektywach rozwoju spółek. Zamierzamy aktywnie wspierać MCI oraz spółki w procesie wprowadzenia grupy ABC Data na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych” -Skomentował Dirk Hauke, Prezes ACTEBIS Holding Gmbh .

“Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać tak doświadczony i renomowany fundusz jak MCI do zakupu odnoszących sukcesy spółek Actebis w Europie Północnej i Środkowej”-Dodał Jürgen Schulte-Laggenbeck, Dyrektor finansowy grupy Otto.

MCI Management SA :

Wiodąca grupa inwestycyjna zarządzająca funduszami venture capital i private equity, do której należą fundusze TechVentures’99, TechVentures’03, BioVentures, EuroVentures oraz SuperVentures. MCI Management SA specjalizuje się w inwestycjach w Internet, Ecommerce, Mobile, Wireless, Software, IT, Biotechnologia / Life Science, Media, Innovations na terenie Polski i Europy Centralnej. Od lutego 2001 fundusz jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (obecna kapitalizacja rynkowa wynosi 1 028 PLN). Fundusz zrealizował łącznie 28 inwestycji w ramach TechVentures’99 i TechVentures’03 oraz dokonał 9 transakcji wyjść.

Obecnie w portfelu MCI Management SA znajdują się:

 Clix Software – dostawca rozwiązań CRM,
 Innovation Technology Group – integrator systemów informatycznych,
 Digital Avenue – rozrywka cyfrowa,
 DomZdrowia.pl – apteka internetowa,
 FinSkog – producent systemów GIS,
 Hoopla.pl – sklep internetowy AGD/RTV,
 Iplay.pl – muzyczny sklep internetowy,
 LEW – operator elektronicznych punktów sprzedaży,
 Naviexpert – nawigacja personalna GPS,
 Nostromo – dostawca kontentu i gier,
 One2One – integrator rozwiązań mobilnych,
 Retail Info – porównywarka cenowa, agregacja promocji dużych sieci retailowych,
 S4E – dostawca rozwiązań pamięci masowych,
 Telecom Media – agregator kontentu mobilnego,
 Travelplanet.pl – internetowe biuro podróży,
 Web² – portal dla usług sieciowych,
 NetPress – e-Publishing,
 Finepharm – biotechnologia/ producent leków.

Kontakt:
Katarzyna Figat
Senior Communications Manager
MCI Management SA
E-mail: katarzyna.figat@mci.pl
Tel. kom.: +48 697 888 101
Web: www.mci.pl

Actebis:

ACTEBIS Holding jest jednym z największych w Europie dystrybutorów sprzedających produkty informatyczne, mobilne oraz elektronikę konsumpcyjną od ponad 200 największych dostawców. Oprócz działalności hurtowej grupa oferuje swoim sprzedawcom IT szeroki zakres usług logistycznych, finansowych i marketingowych. Grupa osiągnęła w poprzednim roku przychody ze sprzedaży na poziomie 4.02 miliarda Euro, zatrudniając 2100 pracowników w 12 państwach. Spółka macierzysta ACTEBIS Holding GmbH jest w 100% własnością grupy Otto, której strategiczna decyzja dotycząca odchodzenia z hurtowego segmentu sprzedaży jest znana od dłuższego czasu. Ten segment rynku nie posiada wiele synergii z podstawową działalnością grupy, której jest sprzedaż detaliczna.

Kontakt:
Andrea Câmen
Corporate Communication
ACTEBIS Holding GmbH
Tel: +49 (0) 2921/ 99 -1911
Faks.: +49 (0) 2921/ 99 -91911
Tel. kom.: +49 (0) 170/ 2253 623
E-Mail: acamen@actebis.com
Web: www.actebis.com

22.05.2006 Pobierz PDF