Aktualności

Wykonanie 84% prognozy wyników skonsolidowanych Funduszu MCI w roku 2005

14.11.2005 Pobierz PDF

Po trzech kwartałach 2005 r. fundusz MCI Management S.A. uzyskał 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi prawie 195% wzrostu w stosunku do porównywalnego wyniku netto z roku 2004. Jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres 2005 roku wyniósł 3,70 mln zł. Są to najlepsze wyniki w 5-letniej historii giełdowego funduszu venture capital.
Na tak pozytywne wyniki funduszu złożyły się wyjścia ze spółek przeprowadzone w pierwszym kwartale 2005 roku, sukces oferty publicznej spółki zależnej Travelplanet.pl SA (czerwiec/lipiec 2005) oraz wzrost wyceny internetowych spółek portfelowych częściowo odzwierciedlony w wynikach funduszu. Ponadto przychody w III kwartale 2005 r. prawie dwukrotnie przekroczyły poziom zeszłoroczny ze względu na dynamiczny rozwój w tym okresie spółek Travelplanet.pl i One2One oraz dodatkowo tegorocznej inwestycji funduszu MCI – Hoopla.pl.
W dniu 10 października 2005 roku Zarząd MCI ogłosił oficjalną prognozę tegorocznych wyników, która wskazuje na dalszą poprawę wyników netto w czwartym kwartale do poziomu 4,78 mln zł na poziomie jednostkowym i 5,56 mln zł na poziomie skonsolidowanym. W opinii MCI na dzień publikacji informacji prognoza ta jest niezagrożona.
W czwartym kwartale MCI przeprowadziło kolejną nową inwestycję – w Domzdrowia.pl (apteka internetowa), do końca roku zostanie zakończony jeszcze jeden projekt inwestycyjny. Rok 2005 fundusz zakończy 5 nowymi inwestycjami, a ilość spółek w portfelu wzrośnie do 16 inwestycji.

„ Wszystko wskazuje na to , iż rok 2005 zakończymy zgodnie z przewidywaniami zaś kwartał czwarty może jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Jednocześnie obecnie aktywnie pracujemy nad pipelinem nowych inwestycji i ekspansją funduszu na rynkach Europy Centralnej. ” – Powiedział Tomasz Czechowicz , Prezes Zarządu MCI Management SA

Od 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej i MCI Management S.A. są sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zaś prezentowane dane za rok 2004 zostały przekształcone zgodnie z nowymi zasadami w celu zapewnienia porównywalności.

14.11.2005 Pobierz PDF