Digital DNA
Private Equity

Aktualności

windeln.de przygotowuje się do zmiany prezesa i stawia na wydajność oraz przekroczenie progu rentowności już na początku 2019 r.

07.02.2018 Pobierz PDF

• Reorganizacja działalności, ograniczenie kosztów centrali w Niemczech oraz skupienie się na regionach z potencjałem na zysk w krótko- i średnioterminowy. Celem jest przekroczenie progu rentowności na początku 2019 roku
• Wzrost kapitału do 2,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru przez obecnych akcjonariuszy, nową grupę inwestorów, wszystkich członków zarządu, w tym założycieli i Matthiasa Peuckerta
• Matthias Peuckert zacznie pełnić funkcję nowego prezesa od 1 maja 2018 r. zastępując założycieli i wiceprezesów Alexandra Branda i Konstantina Urbana
• Wstępne wyniki za 2017 rok: przychody od 211 do 213 mln EUR, skorygowany zysk operacyjny (26) do (24) milionów (z (13) do (11)% marży) oraz płynność netto na poziomie 25,7 mln EUR. Wyniki finansowe za 2017 rok zostaną opublikowane 14 marca 2018 roku.

KOMUNIKAT PRASOWY SPÓŁKI Windeln.de.

Windeln.de, jeden z czołowych internetowych sprzedawców produktów dla dzieci i niemowląt w Europie oraz Chinach, przeprowadził dokładną analizę swojej działalności. Firma planuje zwiększyć swoją efektywność i zredukować koszty do poziomu około 10 mln EUR przed zmianą w zarządzie. Jednorazowe koszty reorganizacji wyniosą około 1,5 mln EUR i będą naliczone w roku podatkowym 2018. Próg rentowności skorygowanego zysku operacyjnego windeln.de ma osiągnąć już na początku 2019 roku.

Reorganizacja i redukcja kosztów centrali w Niemczech

Firma zmniejszy liczbę pracowników z 387 do 250 do końca tego roku. Dodatkowo optymalizacja asortymentu produktowego, który obecnie obejmuje 52 tys. produktów, umożliwi zwiększenie marży. Firma planuje także ograniczyć budżet  na działania marketingowe w Niemczech. Łącznie windeln.de planuje zaoszczędzić od 4 do 5 mln EUR w porównaniu do 2017 roku.

Działania międzynarodowe

windeln.de skupi się na działalności w niemieckojęzycznym regionie (DACH), Hiszpanii, Portugalii, Francji i Chinach. Zarząd firmy zdecydował się:

  • wydzielić samodzielną markę Feedo, która działa w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Dochód Feedo w 2017 roku wyniósł 24 mln EUR (+27% r/r). Spółka zatrudnia 86 osób
  • zamknąć sklep internetowy, biuro i magazyn we Włoszech
  • zwiększyć rentowność południowoeuropejskiej marki Bebitus w Hiszpanii, Portugalii i Francji

Te działania mają przynieść oszczędności na poziomie 5-6 mln EUR. W związku z reorganizacją firma zdecydowała się na wstrzymanie relokacji centralnego magazynu do Wschodniej Europy.

Wzrost kapitału do 2,6 mln akcji

W ramach zmian, zarząd i rada nadzorcza firmy podjęły uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kapitału docelowego 28.472,420,00 EUR o kwotę nominalną 2.628,323,00 EUR (co stanowi około 10% kapitału zakładowego) do wysokości 31.100,743 EUR poprzez emisję do 2.628,323 nowych akcji zwykłych. Nowe akcje uprawniają do dywidendy od 1 stycznia 2018 roku. W podwyższeniu kapitału wezmą udział obecni akcjonariusze, nowa grupa inwestycyjna związana z Clemensem Jakopitschem, a także wszyscy członkowie zarządu spółki, w tym założyciele i wyznaczony prezes Matthias Peuckert. Ostateczna liczba akcji , cena emisyjna oraz wartość  podwyższenia kapitału zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Rada nadzorcza windeln.de SE popiera zmiany wprowadzane przez nowy zarząd z Matthiasem Peuckertem na stanowisku CEO, Jurgenem Vedie jako COO oraz Nikolausem Weinbergerem jako CFO. Podwyższenie kapitału to oznaka ogromnego zaangażowania obecnych i nowych inwestorów, a także  członków rady nadzorczej. W przyszłości spodziewamy się wzrostu efektywności kosztowej oraz stabilizacji wzrostu w 2019 roku –  mówi Willi Schwerdtle, prezes rady nadzorczej windeln.de SE.

Wstępne wyniki za Q4 2017 oraz wyniki za rok podatkowy 2017

Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok wyniosły od 211 do 213 mln EUR dochodu (+8 do +10% wzrostu r/r), skorygowany zysk operacyjny od (26) do (24) mln EUR ((13) do (11)% marży), a płynność netto na poziomie 29,2 mln EUR (25,7 mln EUR netto (z wyłączeniem zaciągniętego kredytu bazowego w wysokości 3,5 mln EUR). Przychody w czwartym kwartale wyniosły od 52 do 53 mln euro i (10) do (8)% mniej niż w czwartym kwartale 2016 roku, ze względu na skupienie się na rentowności w Niemczech i przejściowe efekty integracji Bebitus. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł (7) do (6) mln EUR ((13) do (11)% marży), a płynność netto 4,9 mln EUR w czwartym kwartale 2017 r., co jest lepszym wynikiem niż rok temu.

07.02.2018 Pobierz PDF