Aktualności

Wiesław Rozłucki, były szef Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wchodzi do Rady Nadzorczej Funduszu MCI Management SA

28.06.2006 Pobierz PDF

Z dniem 27 czerwca 2006 wygasły mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej MCI Management SA III Kadencji, Panów:
 Waldemara Sielskiego
 Krzysztofa Samotija
 Huberta Janiszewskiego
 Romana Matkiwskiego
 Mariusza Kundy

Do nowej Rady Nadzorczej Funduszu MCI Management SA powołano Panów:

 Huberta Janiszewskiego
 Wiesława Rozłuckiego
 Krzysztofa Samotija
 Waldemara Sielskiego
 Wojciecha Siewierskiego
 Konrada Sitnika

„Rada Nadzorcza MCI jest gwarantem jakości oraz potwierdzeniem pozycji rynkowej i perspektyw rozwoju naszego funduszu. Nowi jej członkowie : Pan Doktor Wiesław Rozłucki twórca i wieloletni Prezes WGPW oraz Pan Wojciech Siewierski – Executive Director NTT Docomo – współautor największych transakcji tego globalnego Telekomu znakomicie wzmocnią doświadczenia i kompetencje funduszu oraz przyczynią się do ugruntowania pozycji MCI jako wiodącego funduszu technologicznego w Europie Centralnej” – powiedział Tomasz Czechowicz Partner Zarządzający i Prezes Zarządu MCI Management SA

 Życiorysy członków nowej Rady Nadzorczej:

Hubert Janiszewski
Doktor nauk ekonomicznych, obecnie członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska SA, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej spółek Unimil SA i Elstaroils SA, a także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PGF SA, ponadto Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, SGPiS i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. W latach dziewięćdziesiątych pracował w takich renomowanych instytucjach jak: Deutsche Bank AG w Londynie, Deutsche Bank Polska SA, United Nations Industrial Development Organisation w Wiedniu, Departament (MHZ potem MWGZ), Agencja Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, PIC Ltd. w Londynie, HSBC Financial Services w Warszawie, Bankers Trust Company w Londynie oraz w Polsce, piastując tam wysokie stanowiska na szczeblu dyrektorskim, prezesa zarządu, a także wiceprezesa. Do osiągnięć zawodowych należy zaliczyć ponadto doradztwo strategiczne dla rządów między innymi: Turcji (1976), Algierii (1977), Portugalii (1977-1980), Filipin (1974-1976), Tajlandii (1979/80), Malezji (1981), CHRL (1979), Etiopii (1978), Nigerii (1979) i innych; organizacja i oprzyrządowanie ustawowe dla powstania Agencji Inwestycji Zagranicznych (powstanie pierwszych ok. 4.000 spółek jv (1988-90)); wiodąca rola w prywatyzacji spółek Goplana SA, Winiary SA. W latach 1993-1995 był członkiem Rady Ekonomicznej przy Lechu Wałęsie, ówczesnym Prezydencie RP.

Wiesław Rozłucki
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) – Wydziału Handlu Zagranicznego, magister ekonomii; studia doktoranckie w dziedzinie geografii ekonomicznej; stypendysta British Council w London School of Economics. W latach 1973 – 1979 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w okresie 1984 – 1990 r. Sekretarz Polskiego Komitetu Unii Geograficznej. 1990 r. – Doradca Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. 1990 – 1991 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 r. do czerwca 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach dziewięćdziesiątych był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1991 r. członek wielu Rad Nadzorczych m.in. Centrum Giełdowego SA i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (od 2001 r. do dziś przewodniczący Rady). W latach 1995 – 2002 był Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Rozwoju Systemu Giełdowego, a w latach 2002 – 2003 Przewodniczącym Porozumienia dla Rozwoju Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Prezydium Porozumienia; od 1997 r. członek Rady Nadzorczej Fundacji „ Wiedzieć Jak”; od 1997 do 2003 członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego; od 2002 członek Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, od 2003 r. członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. Członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk w ramach Forum Corporate Governance. Od 2004 r. członek Rady Rynku Kapitałowego powołanej przy Ministrze Finansów. Od 2005 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów. Od 1994 r. do chwili obecnej członek Komitetu Roboczego Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (WFE); od 1999 r. członek Komitetu Roboczego Europejskiej Federacji Giełd (FESE) a od 2005 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Roboczego i członek Rady Wykonawczej FESE. Od 2004 r. członek grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych CESR.Od 2003 roku do chwili obecnej jest Przewodniczącym Rady Programowej Harvard Business Review Polska. W 2004 roku ukończył z wynikiem pozytywnym organizowany przez Institute of International Finance, Inc oraz International Institute for Management Development, IMD kurs Corporate Governance Program for Bank Directors and Executives w Lozannie, Szwajcaria. Odznaczony odznaczeniem francuskim L’Ordre National du Merite (1995 r.) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.).

Krzysztof Samotij
Absolwent Politechniki Wrocławskiej i State University of New York at Albany. W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych (Analiza i rachunek prawdopodobieństwa) i rozpoczął pracę wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej. Wykładał także na State University of New York at Albany i University of Delaware. Jest autorem licznych prac naukowych z zakresu matematyki (analiza funkcjonalna i zespolona). W roku 1996 otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 87. Od lipca 1997 roku zatrudniony w WBK AIB Asset Management SA, na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, Kierownika Rynku Obligacji. Od lutego 1998 roku objął funkcję Prezesa Zarządu WBK AIB Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA. Od kwietnia 2001 roku Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA i Doradca Inwestycyjny w WBK AIB Asset Management SA. W maju 2002 roku ponownie objął stanowisko Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Waldemar Sielski
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego na SGPiS. W latach 1985-1989 był konsultantem ds. komputeryzacji w Biurze UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) w Warszawie. W okresie 1991-1992 pracował w warszawskim biurze Olivetti. Od 1992 roku do 2000 roku Dyrektor Generalny Microsoft Sp. z o.o. Twórca polskiego biura Microsoft Corporation i polityki tej firmy w jej pierwszych 8 latach obecności na polskim rynku. W styczniu 2000 roku otrzymał nagrodę INFOSTAR’99, jako Człowiek Roku’99 w dziedzinie Osiągnięć Biznesowych, za swój wkład w rozwój polskiego rynku oprogramowania. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Programowego III Kongresu Informatyki Polskiej. Obecnie piastuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Multis Multum, jest inwestorem w branży komputerowej, medycznej i rolniczej. Działa także jako ekspert w programie Interkl@sa, aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Bezprzewodowych oraz Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Wojciech Siewierski
Absolwent Fletcher School of Law and Diplomacy ze specjalizacją w zakresie telekomunikacji i prawa handlowego oraz absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kursy MBA na Harvard Business School. Obecnie Senior Executive Director w DoCoMo Europe Ltd. w Londynie oraz Executive Director NTT DoCoMo Inc. w Tokyo. Odpowiedzialny za inwestycje typu venture w nowe technologie. W latach 1998-2004 Director a następnie Executive Director of the Global Business Department, NTT DoCoMo w Tokyo. Nadzorował największe inwestycje zagraniczne NTT DoCoMo – m.in. inwestycję o wartości 4 miliardów dolarów – KPN Mobile w Holandii oraz kupno udziałów w Hutchison 3G w Wielkiej Brytanii. Współtwórca największego na świecie portalu komórkowego i-mode. Po sukcesie i-mode w Japonii (45 milionów użytkowników) był głównym wykonawca projektu wprowadzenia i-mode na rynkach Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Singapuru, Australii i Taiwanu. Jako pierwszy wprowadził aplikację Java do telefonów komórkowych poprzez zawarcie strategicznego partnerstwa pomiędzy NTT DoCoMo i Sun Microsystems (1998). Brał aktywny udział w przygotowaniach NTT DoCoMo do wejścia na giełdę w Tokyo (1998). W latach 1996-1998 był konsultantem do spraw handlu i inwestycji międzynarodowych w Anchor Enterprises w Bostonie, USA. W latach 1991-1995 był wicekonsulem, a następnie konsulem w nowo otwartym Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles.

Konrad Sitnik
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Adminstration – University of Minnesota. W latach 1993 – 1995 pracownik Komisji Papierów Wartościowych. Następnie w latach 1995 – 2000 zatrudniony w Domu Maklerskim Raiffeisen Capital and Investment na stanowisku prezesa. W latach 2000 – 2005 pracował w Raiffeisen Bank Polska na stanowisku dyrektora banku będąc odpowiedzialnym za transakcje rynku kapitałowego. W 2005 – 2006 członek zarządu Superfund TFI. Obecnie dyrektor zarządzający w Banku Gospodarki Żywnościowej.

28.06.2006 Pobierz PDF