Aktualności

W drugim tygodniu grudnia oferta publiczna MCI Management

17.11.2000 Pobierz PDF

W drugim tygodniu grudnia zostanie przeprowadzona publiczna oferta 5,2 mln akcji serii E MCI Management SA – poinformował PAP Tomasz Czechowicz, prezes spółki.

W chwili obecnej przygotowujemy się do przeprowadzenia oferty publicznej w drugim tygodniu grudnia – powiedział Czechowicz w telefonicznym wywiadzie dla PAP.

Dodał, że spółka planuje debiut własnych akcji na giełdzie w czwartym tygodniu stycznia.

W ramach publicznej subskrypcji spółka zamierza sprzedać 5,2 mln akcji serii E, o wartości nominalnej 1 złoty każda, z czego 1,4 mln akcji zostanie przeznaczone dla kadry menedżerskiej.

MCI złoży wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Czechowicz poinformował, że 75 proc. z pozostałych 3,8 mln akcji zostanie w ramach oferty kierowanej sprzedanych dużym podmiotom, a 25 proc. zostanie sprzedanych w ofercie ogólnodostępnej, ta część oferty zostanie najprawdopodobniej ubezpieczona.

Akcje serii E spowodują podwyższenie kapitału akcyjnego MCI spółki o około 10 proc.

O cenie akcji poinformujemy na przełomie listopada i grudnia – powiedział Czechowicz.

Dodał, że spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze założenia i planuje z nowej emisji pozyskać 20-60 mln zł.

Mamy w swoim portfelu spółki, które w przyszłości będą wchodziły na giełdę, dlatego przy ustalaniu ceny akcji w ofercie publicznej będziemy chcieli wyznaczyć atrakcyjną cenę, aby nasze akcje przyniosły duży zwrot przy debiucie – powiedział Czechowicz.

Dodał, że spółka chce ustalić taką cenę, aby oferta MCI przypominała oferty amerykańskich funduszy typu venture capital.

Fundusze tego typy przynoszą tam podczas debiutu zysk rządu 100 do 150 proc. – powiedział.

Czechowicz nie obawia się obecnej dekoniunktury na rynku kapitałowym w Polsce.

Jesteśmy bardzo ciekawym podmiotem. Byłaby to pierwsza spółka internetowa wchodząca na GPW, gdyż w naszym portfelu przeważają spółki internetowe. Dodatkowo jest to pierwszy fundusz venture capital, który wchodzi na giełdę – powiedział.

O atrakcyjności naszej spółki świadczy dynamika wzrostu zarządzanych przez nas inwestycji. Średni wzrost naszego portfela inwestycyjnego wynosi przeciętnie 1000 proc. od wejście MCI do wprowadzenia kolejnych inwestorów – dodał.

Jego zdaniem, to wszystko powoduje, że spółka będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a oferta publiczna MCI, mimo chłodu panującego na rynku, zostanie dobrze przyjęta.

Całość środków pozyskanych z emisji akcji serii E MCI planuje przeznaczyć na nowe inwestycje.

Będzie to głównie internetowy sektor B2B (business to business), który naszym zdaniem będzie najszybciej rozwijającym się sektorem rynku – powiedział Czechowicz.

Czechowicz uważa, że kolejnym bardzo interesującym sektorem rynku jest tzw. m-commerce.

Zamierzamy także inwestować się w przedsięwzięcia internetowe oferujące usługi dla użytkowników telefonów komórkowych – powiedział.

Czechowicz zapowiedział, że do końca tego roku spółka sfinalizuje jeszcze dwie inwestycje.

MCI Management SA jest funduszem venture capital, specjalizującym się w branży IT. Kapitał akcyjny spółki wynosi 32,6 mln zł. Giełdowy Howell SA posiada 40 proc. akcji MCI, a 60 proc. ma Czechowicz Ventures Ltd.

Fundusz ma udziały w CCS SA, Poland.com SA (niedawno część tego portalu sprzedał Elektrimowi), JTT-Computer SA, Process4e SA, 4pi Analist SA, portalu finansowym Bankier.pl. oraz nowo tworzonym Polskim Portalu Ubezpieczeniowym.

Fundusz angażuje się kapitałowo w przedsiębiorstwa, jako ich akcjonariusz lub wspólnik, na okres około trzech lat. Po tym okresie firma wychodzi z inwestycji przez upublicznienie akcji na giełdzie, bądź ich sprzedaż inwestorowi strategicznemu.

Wojciech Kądziołka, PAP
Informacje o firmie
MCI jest funduszem venture capital specjalizującym się w branży IT. Jego celem jest wzmacnianie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem.

W skład grupy MCI wchodzą m.in. spółki: CCS S.A., Poland.com S.A. i Bankier.pl S.A. Prezesem zarządu firmy jest Tomasz Czechowicz – współzałożyciel i były prezes JTT Computer, zdobywca tytułów Lidera Polskiego Biznesu ’97 i Postaci Roku w branży IT ’98. Współzałożycielem i właścicielem 40% akcji MCI jest giełdowa spółka HOWELL S.A.

17.11.2000 Pobierz PDF