Aktualności

Udane IPOs spółek portfelowych.Dynamiczny wzrost wyników funduszu MCI

11.08.2006 Pobierz PDF

W drugim kwartale 2006 r. fundusz MCI Management S.A. osiągnął 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto, zwiększając go 4,5-krotnie w stosunku do porównywalnego wyniku netto w drugim kwartale 2005 r. Po pierwszym półroczu 2006 r. fundusz zrealizował 6,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto, zaś jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres wyniósł 6,85 mln zł. Osiągnięte wyniki skonsolidowane stanowią 84% wyniku ubiegłorocznego, ponadto realizują oficjalnie ogłoszone prognozy wyniku funduszu na poziomie blisko 60%.

Skonsolidowane przychody w I półroczu 2006 r. wyniosły 30,6 mln zł i przekroczyły o 4,2 mln zł przychody osiągnięte w I półroczu 2005 r. Zauważalna jest pozytywna dynamika wzrostu przychodów w związku z rozwojem młodych spółek w portfelu MCI.

W czerwcu 2006 r. fundusz MCI zrealizował z sukcesem częściowe wyjście z inwestycji w spółkę Bankier.pl SA podczas oferty publicznej tej spółki.

Zarząd MCI Management S.A. podtrzymuje oficjalne prognozy wyników na rok 2006.

Fundusz MCI nadal konsekwentnie realizuje swój plan inwestycji na rok 2006. Na początku lipca 2006 r. dokonano pierwszej inwestycji zagranicznej – zakup 24% Retail Info s.r.o. , ponadto odbyły się dofinansowania i kolejne rundy inwestycji w spółkach: DomZdrowia.pl i Iplay.pl . Do końca trzeciego kwartału 2006 r. fundusz MCI powinien zakończyć prace nad realizacją kolejnych 1-3 nowych projektów inwestycyjnych, ponadto w najbliższym czasie zostanie zakończona druga w tym roku publiczna emisja akcji spółki portfelowej MCI – One-2-One SA.

„Wyniki funduszu po pierwszym półroczu 2006 przekraczają nasze plany , we wrześniu przeanalizujemy możliwość zwiększenia prognozy wyników za rok 2006” – powiedział Roman Cisek , Dyrektor Finansowy MCI Management SA

11.08.2006 Pobierz PDF