Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Udane IPO Travelplanet.pl -pierwsza oferta publiczna w portfelu MCI Management SA

07.07.2005 Pobierz PDF

Travelplanet.pl SA – internetowy multiagent w sprzedaży usług turystycznych ,spółka portfelowa Funduszu MCI Management S.A. z sukcesem zakończyła ponad 9-miesięczny proces upublicznienia.

W wyniku przeprowadzonego w dniach od 22 do 23 czerwca 2005 r. book-buildingu wyznaczono cenę emisyjną nowych akcji Travelplanet.pl na poziomie 18 zł – górnej granicy widełek cenowych ustalonych na 16,2 – 18 zł. W trakcie trwania oferty inwestorzy indywidualni i instytucjonalni wykazali duże zainteresowanie i złożyli zapisy na 1.008.670 szt. akcji, czyli na ilość prawie trzykrotnie przewyższającą liczbę akcji oferowanych. Przydział akcji został dokonany przez Zarząd Travelplanet.pl SA 4 lipca 2005 r. Redukcja zleceń złożonych przez inwestorów, którzy nie złożyli zapisów w trakcie budowania księgi popytu wyniosła 79,65%. Redukcja zleceń inwestorów, którzy wzięli udział w budowaniu księgi popytu wyniosła 59,3%, ze względu na dwukrotnie większą alokację zapisów na akcje dla tych inwestorów. Po tak udanej emisji MCI liczy na równie pozytywny debiut giełdowy spółki.

Nowi inwestorzy Travelplanet.pl docenili realizowany konsekwentnie model biznesowy spółki i duże perspektywy rozwoju firmy sprzedającej usługi turystyczne online. Tak pozytywna reakcja inwestorów podczas upublicznienia Travelplanet.pl skutkuje wyceną rynkową spółki (liczoną po cenie emisyjnej) w wysokości 38,6 mln zł. Wycena ta potwierdza i pozytywnie weryfikuje wycenę dyrektorską Travelplanet.pl prezentowaną przez Zarząd MCI w rocznym raporcie skonsolidowanym za rok 2004.

Po emisji MCI Management SA pozostaje nadal wiodącym akcjonariuszem z 54% udziałem w kapitale. Średnioterminowa strategia MCI dotycząca inwestycji w Travelplanet zakłada pozostanie na pakiecie minimum 40% akcji spółki , wsparcie spółki w procesie wzrostu na polskim rynku i ekspansji w Europie Centralnej i Wschodniej. Docelowo fundusz będzie poszukiwał pełnej ścieżki wyjścia w drodze konsolidacji z globalnymi inwestorami strategicznymi.

Na inwestycji w Travelplanet.pl SA fundusz uzyskał na dzień 30.06.2005 całkowity zwrot na inwestycji w wysokości 103% IRR rocznie, na całkowity zwrot składa się zrealizowany zysk w transakcji pre IPO z 2004 roku oraz aktualizacja wyceny udziału MCI w Travelplanet.pl S.A. do wyceny rynkowej na dzień 30.06.2005.

„Travelplanet jest pierwszym przedstawicielem branży E-commerce na WGPW. Wejście na WGPW rozpoczyna dalszy , dynamiczny okres ekspansji spółki na rynku polskim . Stwarza również szanse na prowadzenie procesów konsolidacyjnych w obszarze Europy Centralnej i Wschodniej. Pozwala to oczekiwać utrzymania dynamiki wzrostu na dotychczasowym , wysokim poziomie. . Najlepszym potwierdzeniem wiary w te szanse jest bezpośredni udział przedstawicieli Rady Nadzorczej i Założycieli spółki w ofercie publicznej spółki. Dla MCI sukces oferty Travelplanet stwarza szanse na dalsze udane oferty kolejnych spółek portfelowych funduszu , które zamierzamy realizować w latach 2005-2007”-powiedział Tomasz
Czechowicz – Prezes Zarządu Funduszu MCI Management SA .

07.07.2005 Pobierz PDF