Aktualności

Tomasz Czechowicz – Managing Partner MCI Management SA -TOP Managerem roku 2007 w kategorii : media, telekomunikacja, IT,3 edycji konkursu Manager Magazin

15.11.2007 Pobierz PDF

13 listopada w hotelu Sofitel w Warszawie podczas uroczystej Gali trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Manager Magazin oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Tomasz Czechowicz – Partner Zarządzający MCI Management SA został uznany za czołowego polskiego menedżera roku 2007 z branży media, telekomunikacja, IT. Ideą nagrody jest wyróżnienie ludzi kierujących spółkami, które zanotowały w ocenianym okresie największy wzrost wartości mierzony zwrotem z inwestycji w ich akcje.

Założony w roku 1999 przez Tomasza Czechowicza pierwszy w Polsce fundusz venture capital MCI Management SA jest obecnie wiodącą grupa finansową zarządzającą funduszami typu venture capital i private equity w Europie Centralnej. Wartość portfela inwestycyjnego MCI wzrosła od momentu jego wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w 2001 roku z 8 do ponad 200 milionów dolarów, czyli o ponad 2300%. Tempo rozwoju spółek wchodzących w skład portfela było tak duże, że pozwoliło funduszowi realizować średnioroczną stopę zwrotu ze swoich inwestycji przekraczającą 45%. Inwestorzy, którzy zainwestowali w walory spółki MCI na początku tego roku mogli zrealizować stopę zwrotu przekraczającą 200%. Powyższe wyniki czynią z MCI jedną z najbardziej wzrostowych spółek na polskiej giełdzie i jednym z najdynamiczniej rozwijających się funduszy tego typu w Europie Centralnej.

Nagroda TOP Manager roku 2007 dla Tomasza Czechowicza jest niepodważalnym dowodem na to ,iż realizowana przez niego z sukcesem strategia w obrębie Grupy MCI czyni go jednym z najskuteczniejszych menedżerów innowacyjnej gospodarki w regionie Nowej Europy . Już w roku 2001 niezwykle wyczucie rynku , profesjonalizm , wizjonerstwo oraz skuteczność biznesową Tomasza Czechowicza nagrodziło Word Economic Forum przyznając mu tytuł Lidera Jutra . Od tego czasu Partner Zarządzający MCI Management SA konsekwentnie realizuje wyznaczone przez siebie cele i priorytety w zakresie zwiększania wartości Grupy MCI oraz budowania silnej , rozpoznawalnej marki w regionie Europy Centralnej .

Podczas Gali Manager Magazin została także wręczona specjalna nagroda Galeria Chwały Polskiej Ekonomii, przyznawana wybitnym ekonomistom i praktykom za zasługi dla gospodarki. Laureatem tegorocznej nagrody został Wiesław Rozłupki założyciel Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.Pan Wiesław Rozłucki jest członkiem Rady Nadzorczej MCI Management SA. Obecność w Radzie Nadzorczej MCI twórcy polskiego rynku kapitałowego jest niezaprzeczalną wartością dodaną przy budowaniu wartości portfela MCI oraz reputacji Grupy MCI.

„Nagroda Top Manager jest wyrazem uznania dla całego wysiłku zespołu zarządzającego MCI Management SA i zarazem wyzwaniem dla nas, aby w przyszłych latach kontynuować rozwój w jeszcze lepszym tempie i stylu niż dotychczas – powiedział Tomasz Czechowicz,Partner Zarządzający Grupy MCI.

15.11.2007 Pobierz PDF