Aktualności

Sukces emisji akcji Bankier.pl SA..MCI sprzedaje akcje za ponad 4 mln zł

16.06.2006 Pobierz PDF

Akcje Bankier.pl SA cieszyły się rekordowym zainteresowaniem inwestorów. Ponad 1300 osób objęło oferowane akcje Spółki – 3,35 mln sztuk o łącznej wartości 25,125 mln zł. Redukcja sięgnęła 93%. Debiut giełdowy planowany jest na 19 czerwca.

Zapisy na akcje spółki Banker.pl S.A., trwające od 2 do 6 czerwca, przyniosły redukcję na poziomie 85,91% – dla inwestorów uczestniczących wcześniej w book-building – lub 92,96% – dla osób nie biorących udziału w budowaniu księgi popytu. Ich wielkość świadczy o dużym zaufaniu, jakim obdarzyli spółkę inwestorzy. Po raz pierwszy w przypadku spółki portfelowej MCI, oferta Bankier.pl spotkała się z tak dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych.
Spółka dokonała przydziału wszystkich oferowanych 3,35 mln akcji (1,5 mln akcji nowej emisji Serii I, oferowanych przez Spółkę oraz 1,85 mln walorów oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy). Cena emisyjna została ustalona wcześniej przez zarząd na poziomie 7,5 zł za walor. Prawidłowe zapisy złożono na łączną liczbę 29.952.790 akcji o łącznej wartości 224.645.925 złotych.

„Cieszymy się z tak dużego zainteresowania spółką i sukcesu emisji. Pozyskane przez Bankier.pl środki finansowe przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju tej spółki. MCI Management SA nadal pozostaje znaczącym akcjonariuszem portalu, wierząc w potencjał wzrostu spółki i perspektywy znacznego zwiększenia jej wartości w przyszłości.” – powiedział dyrektor Roman Cisek nadzorujący z ramienia MCI inwestycję w Bankier.pl.

MCI Management SA, jako akcjonariusz oferujący podczas emisji część swoich akcji, sprzedaje 550.000 szt. akcji Bankier.pl SA za kwotę 4.125 tys. zł. Po zakończeniu emisji fundusz MCI będzie posiadał 22,06% kapitału zakładowego Bankier.pl SA po podwyższeniu i będzie wraz z bmp AG (razem z funduszem CEEV – 21,48% akcji) wiodącym akcjonariuszem spółki.

Bankier.pl działa w segmencie finansowych mediów internetowych. Środki pozyskane z rynku przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój portalu poprzez tworzenie nowych serwisów i kanałów dystrybucji, akwizycje oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną. Według prognoz zarządu, w 2006 roku przychody mają wzrosnąć do ponad 9 mln zł, osiągając 45% dynamiki wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a zysk netto zwiększyć się dwukrotnie – do 710 tys. zł.

Spółka czerpie przychody z reklamy oraz z pośrednictwa finansowego. W marcu 2006 roku liczba użytkowników portalu finansowego wyniosła 948 tysięcy, a liczba odsłon 16,6 mln.

16.06.2006 Pobierz PDF