Aktualności

Subskrypcja akcji MCI Management zakończyła się sukcesem

21.12.2000 Pobierz PDF

84% redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych w Subtranszy Rynkowej oraz 61% redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w Subtranszy Ogól nej to wynik zakończonej wczoraj publicznej oferty akcji MCI Management. Debiut Spółki na GPW planowany jest na styczeń 2001 roku.

20 grudnia br. zakończyła się publiczna oferta akcji MCI. Akcje Spółki
oferowane były po 6 złotych i wzbudziły spore zainter esowanie
inwestorów.
Tak duża nadsubskrypcja potwierdziła nasze przekonanie, że
oferta MCI Management zostanie dobrze przyjęta przez rynek. Zarówno inwestorzy
instytucjonalni jak i indywidualni wysoko ocenili profesjonalizm kadry
menedżerskiej MCI i spółki, które obecnie znajdują się w naszym portfelu.
Przewidujemy, że w przyszłym roku cena naszych akcji osiągnie poziom 12 PLN
– Powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes MCI Management.

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na nowe inwestycje. W 2001
roku fundusz zamierza zainwestować około 30 mln złotych w nowe projekty
internetowe i informatyczne. Jako spółka giełdowa MCI zamierza wzmocnić pozycję
lidera w swoim sektorze.

MCI Management będzie pierwszym funduszem typu Technology Venture Capital na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. MCI w ramach publicznej oferty
zaoferowało inwestorom 5,2 mln akcji nowej emisji, które stanowić będą po
rejestracji 14% kapitału akcyjnego. Inwestorom indywidualnym zaoferowano 1,3 mln
akcji a inwestorom inst y tucjonalnym 2,5 mln . W transzy menedżerskiej
oferowanych było 1,4 mln akcji. Podmiotem oferującym akcje był Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A.

MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w branży IT.
Celem działalności funduszu jest wzmacnianie wybranych przedsiębiorstw
działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem,
wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer S.A.,
CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A ., Polski Portal
Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl SA. oraz CUBETEAM.COM S.A. Właścicielami
MCI Management jest Czechowicz Ventures (60%) i giełdowa spółka HOWELL S.A
(40%).
Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Marketingu i PR
Edyta
Jaroszkiewicz
Tel.: 022-8745883

Wydane przez:
ComPress SA; 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa
20
Kontakt: Bogdan Biniszewski, Anna Borys-Karwacka,
Tel./fax:
022-6132504, 6132520

21.12.2000 Pobierz PDF