Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Sprostowanie do Gazety Parkiet. Artykuł Dariusza Wolaka z dnia 28 stycznia 2009

30.01.2009 Pobierz PDF

W związku z artykułem, jaki został opublikowany na łamach GG Parkiet pt. „MCI Management. Co z pożyczką na ABC Datę? Trzeszczą zabezpieczenia” autorstwa Pana Wolaka, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poniższego sprostowania.

Mając na uwadze interes Akcjonariuszy Spółki MCI Management, inwestorów giełdowych, a także Czytelników GG Parkiet Zarząd MCI pragnie przedstawić wyjaśnienia do informacji, które zostały użyte w ww. artykule, a które są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

1.W tytule materiału jest zdanie (str. 01): „co z pożyczką na ABC Datę?” I dalej rozszerzenie (na str. 04): „BRE Bank (…) ma prawo żądać dodatkowych zabezpieczeń pożyczki udzielonej MCI na zakup (…)”
BRE Bank nigdy nie udzielił pożyczki spółce MCI Management SA na zakup spółki ABC Data Holding. Informacje dotyczące transakcji opisane zostały szczegółowo w raporcie bieżącym nr 86/2007, przekazanym zgodnie z wymogami informacyjnymi obowiązującymi na rynku publicznym. Sformułowanie użyte przez dziennikarza ma sugerować problemy z uregulowaniem zobowiązań przez MCI, jakich w ogóle w tym kontekście nie ma.
2.W treści materiału (str. 01) pojawia się sformułowanie: „na niekorzyść ABC Data Holding działa też ostatnie osłabienie złotego. BRE Bank pożyczył spółce 21 mln euro wartych wówczas 76 mln zł, a obecnie aż 90 mln zł.” Jest to informacja całkowicie nieprawdziwa. Dług, o którym mowa, to wyemitowane przez ABC Data Holding obligacje, objęte przez BRE Bank; obligacje te są nominowane w złotych a nie w Euro. Tak więc różnice kursowe nie mają najmniejszego znaczenia dla bieżnej wartości zobowiązania. Ta informacja także była szczegółowo opisana w raporcie bieżącym nr 86/2007.
3.Autor artykułu stawia tezę, że zabezpieczenie na akcjach ABC Data nie jest wystarczające dla BRE Banku, z uwagi na przeceny akcji innych dystrybutorów. Udowadniając tę tezę pisze m.in. (str. 04): „powodem przeceny (…) są rozczarowujące wyniki finansowe”. Jest to ewidentne nadużycie, zwłaszcza, że dziennikarz uzyskał wypowiedź Prezesa Spółki ABC Data Holding następującej treści: Odnośnie wyników spółek grupy ABC Data – księgi za rok 2008 nie są jeszcze zamknięte, nie możemy, zatem podać żądanych, dokładnych wyników finansowych za ten rok. Zanotowaliśmy jednak wzrost obrotów o ok. 6% w stosunku do roku ubiegłego oraz co najmniej taki sam wzrost EBITDA.
4.Teza o rzekomych problemach MCI Management jest dowodzona w dalszej części (str. 04): „konieczność zgromadzenia pieniędzy na wykup obligacji (…), to nie jedyny problem MCI”. Błąd i nieprawdziwość informacji polega na tym, że obligacje te są papierem wartościowym konwertowanym na akcje. Nie występuje tu konieczność ich wykupu. W sytuacji, gdy stają się wymagalne mogą zostać zamienione na akcje spółki ABC Data. Szczegóły tej emisji zostały także opisane w Raporcie bieżącym 86/2007.
5.Dziennikarz spekuluje o prowadzonych rozmowach z potencjalnymi nabywcami akcji ABC Data (str. 04): „MCI próbował znaleźć dla firmy inwestora branżowego. Rozmawiał (…). Podobno negocjował też z (…). Bezskutecznie.” Ze strony MCI nie było próby poszukiwania inwestora branżowego. Stwierdzenia opatrzone sformułowaniem „podobno”, i stawianie zaraz po tym oceny „bezskutecznie” są mocno podważające bezstronność i rzetelność dziennikarza. Jest to nic innego jak kreowanie rzeczywistości, niepopartej stanem faktycznym.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienia, a także mając na uwadze dobro Akcjonariuszy Spółki MCI i pozostałych Czytelników Parkietu prosimy o zamieszczenie niniejszego materiału w najbliższym wydaniu Gazety.

Jednocześnie informujemy, że w obawie, iż intencje dziennikarza dalekie są od obiektywizmu i rzetelności zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zbadanie, czy ze strony pana Dariusza Wolaka nie miała miejsca próba manipulacji kursem MCI Management SA.

Z poważaniem,
Zarząd MCI Management SA

30.01.2009 Pobierz PDF