Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

S4E S.A. informuje o wynikach rozwoju Spółki w 2003 oraz o planach na rok 2004

18.02.2004 Pobierz PDF

S4E S.A. – dystrybutor zaawansowanych rozwiązań do składowania, archiwizacji, ochrony i bezpieczeństwa danych wiodących dostawców na rynku storage – EMC, LEGATO, ADIC, poinformował o osiągniętych wynikach za 2003rok oraz o planach na rok 2004.

W 2003 roku Spółka portfelowa Funduszu Venture Capital MCI Management S.A. odnotowała dalszy znaczący rozwój. Spółka umocniła swoją pozycję na rynku dystrybucji rozwiązań pamięci masowych, zanotowała wzrost przychodów o 16 % a głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi usług doradczych i wdrożeniowych osiągnęła ponad 100% wzrost wypracowanej marży w porównaniu do 2002 roku.

Spółka realizuje sprzedaż sprzętu, oprogramowania oraz usług wyłącznie poprzez kanał partnerski dlatego też w 2003 roku S4E skoncentrowało swoje działania na poszerzeniu liczby Partnerów Handlowych. Do grona Partnerów S4Enależą integratorzy systemowi o ugruntowanej pozycji rynkowej w Polsce oraz w Europie Środkowo Wschodniej. Efektem skutecznej realizacji strategii rozwoju sprzedaży S4E w 2003 było: – wyróżnienie LEGATO dla S4E jako najlepszego Partnera w Regionie Europy Środkowo – Wschodniej; – przyznanie S4E statusu dystrybutora pełnej oferty produktowej i usługowej przez ADIC; – dynamiczny rozwój oferty usług dodanych S4E

Po ponad dwóch latach działalności Spółka osiągnęła trwałą rentowność operacyjną i odnotowała zysk netto za 2003r. Ustabilizowana pozycja Spółki na rynku oraz efektywna struktura kosztowa przyczyniły się do wypracowania wyniku EBITDA za 2003 rok na poziomie ponad 500 tys PLN oraz zysku przed opodatkowaniem na poziomie 340 tys PLN.

W 2003 roku w Spółce miały miejsce zmiany organizacyjne mające na celu usprawnienia procesów. W 2004 roku Spółka zamierza kontynuować poszerzenie zasobów i kompetencji technologicznych i sprzedażowych.
W 2004 roku S4E S.A. planuje poszerzyć ofertę produktową w zakresie backup’u i archiwizacji danych o nowe komplementarne linie produktowe. Planowane jest do końca 1Q 2004 podpisanie dwóch kontraktów dystrybucyjnych na linie produktowe uzupełniające obecną ofertę Spółki.Spółka planuje w 2004 roku zanotować ponad 12 mln PLN przychodów i EBITDA napoziomie około 800 tys PLN.

„Celem strategicznym Spółki w latach 2004-2006 jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku dystrybucji zaawansowanych rozwiązań pamięci masowych dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez związanie się z liderami na rynku dostawców oraz współpracę z działającymi na tym rynku integratorami”, powiedział Roman Pudełko, Przewodniczący Rady Nadzorczej S4E S.A.

„S4E dążąc do dynamicznego wzrostu podejmie w 2004 kroki celem dalszego rozwoju swoich kompetencji jako lidera zaawansowanych rozwiązań storage, rozszerzy swoją ofertę o kilka linii produktowych oraz opracuje plany ewentualnej konsolidacji rynku krajowego i ekspansji w Europie Centralnej”, dodał Józef Dusza, Prezes Zarządu S4E S.A.

Większościowym akcjonariuszem S4E jest MCI Management S.A, Fundusz Venture Capital notowany na GPW w Warszawie posiada około 94% akcji Spółki. Pozostali akcjonariusze Spółki – Pan Roman Pudełko oraz osoby zarządzające posiadają około 6% akcji. W latach 2004-2006 S4E planuje przeprowadzić program opcji managerskich przeznaczony dla Zarządu i kluczowych osób związanych ze Spółką.

18.02.2004 Pobierz PDF