Aktualności

S4E podwyższa kapitał – MCI obejmuje wszystkie akcje nowej emisji

13.12.2001 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 5 grudnia 2001 zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału o kwotę 1 mln zł spółki portfelowej S4E SA. Akcje nowej emisji serii C stanowią obecnie 47,61% kapitału akcyjnego i zostały w całości objęte przez MCI. Podwyższenie kapitału jest związane z wykonaniem postanowień umowy inwestycyjnej zawartej 1 czerwca 2001 pomiędzy MCI Management SA a pozostałymi akcjonariuszami S4E SA.
„Podwyższenie kapitału w S4E jest wynikiem dokładnej i konsekwentnej realizacji biznesplanu przez Spółkę. Nasze spółki informatyczne rozwijają się dobrze i jestem przekonany, że ta pozytywna tendencja utrzyma się w przyszłym roku.” – powiedział Arkadiusz Śnieżko, partner i wiceprezes zarządu MCI Management SA.
Obecnie kapitał akcyjny S4E S.A. wynosi 2.100.200 zł. Udział MCI Management S.A. w kapitale akcyjnym S4E S.A. wynosi 95,23 %, co daje 2.000.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stanowiących 95,23 % w ogólnej liczbie głosów na WZA S4E S.A. Akcje nabyte przez MCI zostały pokryte jednorazowymi wkładami pieniężnymi.
Spółka S4E została utworzona w czerwcu 2001 roku. Firma działa w segmencie matryc dyskowych oraz systemów archiwizacji danych. Głównym partnerem spółki jest firma EMC – największy producent matryc dyskowych na świecie. Segment rynku, na którym działa S4E zaliczany jest do najszybciej rozwijających się w obrębie rynku IT, a jego wzrost szacowany jest na 80% w skali roku. Wynika on bezpośrednio ze wzrostu ilości danych gromadzonych, przetwarzanych i archiwizowanych w firmach, co pociąga za sobą rosnące zapotrzebowanie na systemy informatyczne.
Zgodnie z zapowiedziami S4E SA ma wypracować 4 mln zł zysku na koniec 2004 roku, przy obrotach na poziomie 50 mln zł.

INFORMACJE O FIRMIE:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Expertia S.A., Travelplanet.pl S.A., Biprogeo S.A., S4E S.A., Synergy Polska S.A. oraz iTrust S.A.

13.12.2001 Pobierz PDF