Aktualności

Rozchwytywane akcje Bankier.pl SA

01.07.2006 Pobierz PDF

Trwający w dniach 29-31 maja book-building na akcje Bankier.pl S.A. wykazał ogromne zainteresowanie inwestorów walorami Spółki. Złożono w nim 747 deklaracji na łączną liczbę niemal 25 mln akcji – ośmiokrotnie więcej niż zostało zaoferowanych inwestorom.
W procesie budowania księgi popytu wzięło udział 11 inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 7,5 złotego za jedną akcję. Oferta obejmuje łącznie 3, 35 mln akcji (1,5 mln akcji nowej emisji Serii I, oferowanych przez Spółkę oraz 1,85 mln walorów oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy).

„Duże powodzenie book-building świadczy o tym, że inwestorzy doceniają zarówno nasz model biznesowy i umiejętność realizacji strategii, jak i perspektywy działalności w najbardziej atrakcyjnym segmencie rynku mediowego i finansowego” – mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Bankier.pl. S.A. „Wierzymy, że również zakup akcji Bankier.pl na rynku wtórnym, będzie dobrą inwestycją.” – dodaje.

„Ogromna większość deklaracji popytu inwestorów indywidualnych złożona została przy górnym poziomie cenowym” – mówi Rafał Abratański, Wiceprezes DM IDMSA, Oferującego akcje,
i jednocześnie Członek Rady Nadzorczej Bankier.pl. „Jednak zarówno Emitent, jak i dotychczasowi akcjonariusze, kierując się kryterium struktury akcjonariatu, podjęli decyzję o zaakceptowaniu niższej ceny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów instytucjonalnych.”

Zapisy na akcje przyjmowane będą między 2 a 6 czerwca w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA. Przydział akcji nastąpi najpóźniej do 12 czerwca.

Środki pozyskane z rynku przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój portalu poprzez tworzenie nowych serwisów i kanałów dystrybucji oraz akwizycje. Celem akwizycji będzie konsolidacja serwisów internetowych posiadających treści i usługi finansowe uzupełniające ofertę Bankier.pl. Zarząd nie wyklucza również przejęć w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Spółka zamierza przeznaczyć także część środków na konieczne, ze względu na rozwój portalu, inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Oferta publiczna skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Inwestorzy, którzy nabędą akcje w ofercie publicznej za kwotę powyżej 5.000 zł mogą skorzystać z programu lojalnościowego udostępniającego bezpłatnie usługi informacyjne „Bankier SMS”.

Bankier.pl działa w segmencie finansowych mediów internetowych – najwyżej wycenianej części rynku medialnego. Spółka jest jednym z pierwszych rentownych przedsięwzięć internetowych
w Polsce. Zgodnie z prognozą Zarządu, w 2006 roku przychody wzrosną do ponad 9 mln zł, osiągając 45% dynamiki wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a zysk netto zwiększy się dwukrotnie – do 710 tys. zł.

Od 2003 roku przychody Spółki wzrosły ponad trzykrotnie, a od 2004 roku osiąga ona zysk netto. Zarząd Spółki oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu rentowności firmy w kolejnych latach dzięki kolejnym inwestycjom, które umożliwi prowadzona obecnie emisja akcji.

Bankier.pl S.A., obecny na rynku od 2000 r., jest liderem na polskim rynku internetowych firm mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Spółka czerpie przychody z reklamy oraz z pośrednictwa i doradztwa finansowego. Bankier.pl oferuje produkty i usługi blisko 40 renomowanych instytucji finansowych. Prowadzone przez Spółkę witryny internetowe przyciągają coraz większą liczbę użytkowników, głównie osób zainteresowanych tematyką finansowo-biznesową. Zgodnie z rankingiem tematycznym opublikowanym przez firmę Gemius w marcu 2006 roku liczba użytkowników portalu finansowego Bankier.pl wyniosła 948 tysięcy, a liczba odsłon 16,6 mln.

Udziałowcami Bankier.pl S.A. są: bmp AG/ CEEV GmbH (51,11%), MCI Management (38,36%) oraz DM IDMSA (9,99%).

Dodatkowe informacje:
Filip Żok
Bankier.pl S.A.
e-mail: f.zok@office.bankier.pl
tel: (+48 22) 630 85 57
Centrum prasowe: http://media.bankier.pl

„Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji są opublikowane w prospekcie emisyjnym, dostępnym w siedzibie Bankier.pl, na stronach internetowych pod adresem: www.akcje.bankier.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta DM IDMSA”

01.07.2006 Pobierz PDF