Digital DNA
Private Equity

Finansowe KPI

Wybrane dane finansowe (tys. PLN)

Rok
(2014)2014
(2015)2015
(2016)2016
Zyski z inwestycji
(2014)359.658
(2015)126.054
(2016)(74.948)
Zysk z działalności operacyjnej
(2014)350.545
(2015)122.391
(2016)(80.146)
Zysk netto
(2014)352.281
(2015)121.463
(2016)(82.243)
(2015)
(2016)
Aktywa razem
(2014)1.223.455
(2015)1.397.711
(2016)1.340.871
Kapitał własny
(2014)1.032.404
(2015)1.154.617
(2016)1.042.665
(2015)
(2016)
Liczba akcji (w szt.)
(2014)62.732.377
(2015)61.779.619
(2016)58.752.198
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
(2014)62.522.566
(2015)62.654.068
(2016)61.527.334
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w PLN)
(2014)5,63
(2015)1,94
(2016)(1,34)
Wartość księgowa na jedną akcję
(2014)16,46
(2015)18,69
(2016)17,75