Aktualności

Rekomendacja BDM PKO BP – kupuj akcje MCI Management S.A.

07.11.2003 Pobierz PDF

Bankowy Dom Maklerski PKO BP rekomenduje zakup akcji MCI Management S.A., wyceniając jeden papier na 1,66 zł. Na sesji z dnia 05listopada 2003 za walory Funduszu płacono 1,05 zł. Michał Janik ,analityk BDM PKO BP ,jest zdania ,że rok 2003 jest przełomowym dla MCI Management S.A. . Fundusz po raz pierwszy od chwili powstania odnotowuje na koniec roku zysk netto .
„Większość spółek portfelowych funduszu w ostatnim okresie weszła w fazę dynamicznego wzrostu zarówno sprzedaży ,jak i rentowności” – czytamy w raporcie .W ocenie analityka ,obecna struktura portfela MCI bardzo dobrze oddaje realizowaną przez spółkę politykę odchodzenia od inwestycji internetowych na rzecz przedsięwzięć w atrakcyjnych niszach sektora informatycznego .
BDM PKO BP prognozuje ,iż w tym roku MCI Management S.A. osiągnie 40,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (na poziomie skonsolidowanym ) i wypracuje 740 tyś .zysku netto . Dla porównania w 2002 roku było to 37,2 mln przychodów i ponad 16 mln zł straty .

07.11.2003 Pobierz PDF