Aktualności

Realizacja Umowy Inwestycyjnej związanej z Poland.com

11.04.2001 Pobierz PDF

MCI Management SA informuje, że w ostatnich dniach zostały zrealizowane kolejne etapy Umowy Inwestycyjnej, związanej z dalszym finansowaniem i rozwojem Poland.com, na mocy której Elektrim S.A. docelowo będzie posiadał 75% akcji portalu, a MCI Management S.A. 25% pakiet akcji.

W związku z realizacją poszczególnych faz Umowy Inwestycyjnej MCI Management S.A. 3 kwietnia br. podpisał umowę pożyczki w wysokości 750.000 PLN na rzecz Poland.com SA przeznaczonej na bieżące finansowanie portalu.

Jednocześnie 5 kwietnia 2001 roku MCI podpisał umowę sprzedaży 2.653.442 sztuk
akcji Poland.com S.A. na rzecz Elektrim S.A za łączną kwotę 5.648.700 złotych.

Ponadto w dniu 9 kwietnia Management SA podpisał umowę kupna 2.000.800 sztuk akcji serii D Poland.com SA od Vogel Publishing sp. z o.o. za łączną kwotę 4.259.303,04 PLN oraz umowę kupna od Jerzego Karwelisa 202.600 sztuk akcji imiennych serii C Poland.com SA za łączną cenę 548.883,92PLN.

Opisane wyżej umowy kupna i sprzedaży akcji Poland.com SA wejdą w życie w dniu rejestracji podwyższenia kapitału Poland.com, w którym Elektrim S.A. obejmie 8.777.922 akcji, oraz zmian Statutu przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej.

Następnym ważnym wydarzeniem dla działalności Poland.com są zmiany w składzie zarządu i w radzie nadzorczej portalu. W dniu 10 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza Poland.com przyjęła rezygnację Christophera Jasiaka ze stanowiska Prezesa Zarządu Poland.com i powołała nowy zarząd, który tworzą: Jarosław Wilk – Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu, Grzegorz Piecek – Dyrektor Finansowy – , Joanna Sędzikowska – Dyrektor ds. Technologii Informatycznych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do rady nadzorczej następujące osoby: prof. Mariana Dąbrowskiego , Christophera Jasiaka oraz Andrzeja Krawczyka. Jednocześnie został podwyższony kapitał zakładowy Poland.com z kwoty 6 463 898 złotych do kwoty 15 241 820 złotych tj. o kwotę 8 777 922 złote poprzez emisję 8 777 922 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1 złoty za każdą akcję. Cena emisyjna jednej akcji emisji serii F została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na poziomie 2,13 złotych, co daje łączną cenę emisyjną akcji nowej emisji w wysokości 18 696 973,86 złotych.

„Powyższe działania wobec portalu Poland.com są elementem realizacji Umowy Inwestycyjnej. Połączenie kompetencji nowych akcjonariuszy z umiejętnościami menedżerskimi obecnej kadry Poland.com pozwolą Spółce na bardzo znaczące rozszerzenie zakresu działalności. Ze stabilnym akcjonariatem w postaci Elektrim S.A. i MCI S.A. – Poland.com ma zapewniony rozwój i pełne szanse na zwiększenie swojej wartości w krótki okresie czasu. Poland.com jest dobrym przykładem realizowanej przez MCI strategii inwestycyjnej w spółkach portfelowych, polegającej na rozwijaniu Spółki w pierwszym etapie, budowaniu jej wartości i zakończonym z sukcesem etapie pozyskania inwestora strategicznego.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management S.A.
Dodatkowych informacji udziela:,/strong>
Dyrektor Marketingu i PR
Edyta
Jaroszkiewicz

Tel.: 022-8745883
THE ROWLAND COMPANY
Malwina Kiepiel
Eliza Misiecka
Tel.: 022-6516440

11.04.2001 Pobierz PDF