Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 39/2009 (31.07.2009)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na NWZA MCI Management SA
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o Ofercie

Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 lipca 2009 r. we Wrocławiu wzięła udział:

• ImmoVentures Sp. z o.o. we Wrocławiu, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 15.532.461głosami, stanowiącymi 81,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 34,58 % ogólnej liczby głosów,
• ARKA BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 2.300.000 głosami, stanowiącymi 12,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 5,12 % ogólnej liczby głosów,
• ARKA BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.300.000 głosami, stanowiącymi 6,79 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 2,89 % ogólnej liczby głosów.

Data publikacji raportu: 31/07/2009 22:59