Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 29/2009 (04.06.2009)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZA MCI Management SA
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o Ofercie

Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 maja 2009 r. we Wrocławiu wzięła udział:

• „Czechowicz Ventures” sp. z o.o. we Wrocławiu, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 17 432 461 głosami, stanowiącymi 81,26 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 38,81 % ogólnej liczby głosów,
• ARKA BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 2.500.000 głosami, stanowiącymi 11,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 5,56 % ogólnej liczby głosów,
• ARKA BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.500.000 głosami, stanowiącymi 6,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 3,34 % ogólnej liczby głosów.

Data publikacji raportu: 04/06/2009 22:59