RB 9/2024 Rozpoczęcie procesu nabywania akcji Spółki przez MCI.EuroVentures 1.0.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki z dnia 17 kwietnia 2024 nr 8/2024 informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dostępne pod adresem https://mci.pl/mcicapitatfi/skup-akcji-mci-capital-asi-sa).

Paweł Borys – Wiceprezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/04/2024 17:12