Digital DNA
Private Equity

RB 8/2015 (28.03.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 w Auctionata AG

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacje poufne)

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 („MCI PV”), w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 72,10 % certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 27 marca 2015 roku zawarł wielostronną umowę inwestycyjną („Umowa”), zgodnie z którą MCI PV zobowiązał się do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym Auctionata AG z siedzibą w Berlinie i ich opłacenia wkładem pieniężnym w wysokości 10 mln EURO.

Auctionata AG jest domem aukcyjnym online specjalizujący się w aukcjach dóbr kolekcjonerskich, dającym możliwość licytowania unikatowych dzieł sztuki, antyków i kolekcjonerskich dóbr luksusowych za pomocą aukcji online transmitowanych w czasie rzeczywistym z Berlina i Nowego Jorku.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 28/03/2015 17:19