RB 53/2014 (21.11.2014)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja akcji serii I

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku powziął informację o komunikacie KDPW z dnia 19 listopada 2014 roku, informujący o rejestracji w dniu 20 listopada 2014 roku 285.750 akcji MCI Management S.A., o których mowa w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 1290/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MCI Management S.A. Komunikat w zalaczeniu.

 

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/11/2014 13:43