Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 51/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

RB 51/2021  Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MCI Capital ASI S.A. (,,Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Członkami Rady Nadzorczej Spółki – Panem Jarosławem Dubińskim i Panem Grzegorzem Warzochą oraz z Członkami Zarządu Spółki – Panem Tomaszem Czechowiczem oraz Panią Ewą Ogryczak powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 30/12/2021 23:32