Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 46/2021 Rozprawa przed Sądem Najwyższym w sprawie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 29 stycznia 2020 roku informuje, iż w dniu 28 października 2021 roku, odbyła się rozprawa przed Sądem Najwyższym, której przedmiotem było rozpoznanie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo Spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Sąd Najwyższy po przeprowadzeniu rozprawy odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie na dzień 25 listopada 2021 roku.

Więcej szczegółów dotyczących powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa zostało wskazanych w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/10/2021 18:38