Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 45/2021 Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 września 2021 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka” przekazuje otrzymaną w dniu 13 października 2021 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 30 września 2021 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 2,68 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,87 mld zł  i 0,81 mld zł.

Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/Subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

  • w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych,
  • w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,81% certyfikatów inwestycyjnych.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 13/10/2021 19:25