Digital DNA
Private Equity

RB 44/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Management S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) w dniu 17 listopada 2015 r. wzięli udział:

– „Alternative Investement Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, dysponująca na NWZ 30.994.219 szt. akcji, stanowiącymi 49,41 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 30.994.219 głosów na NWZ, stanowiących 50,19 % ogólnej liczby głosów oraz 77,93 % głosów obecnych na NWZ.

– Fundusze związane z Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, który działała w imieniu zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych: Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, dysponujące łącznie na NWZ 3.632.016 szt. akcji stanowiącymi 5,79 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 3.632.016 głosów na NWZ, stanowiących 5,88 % ogólnej liczby głosów oraz 9,13 % głosów obecnych na NWZ.

– Fundusze związane z BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wolności 16, który działa w imieniu zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych: Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony, Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich, Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Arka Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich, Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny dysponuje łącznie na NWZ 2.730.000 szt. akcji stanowiącymi 4,35 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 2.730.000 głosów na NWZ, stanowiących 4,42 % ogólnej liczby głosów oraz 6,86 % głosów obecnych na NWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/11/2015 17:58