Digital DNA
Private Equity

RB 41/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 w Tatilbudur.com.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacje poufne)

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, w którym MCI poprzez spółkę zależną na dzień 9 listopada 2015 roku posiada 66,49 % certyfikatów inwestycyjnych, nabył 59,75% akcji spółki Mika Tur Seyahat Acenteliği ve Turizm Anonim Şirketi (“Spółka”), właściciela portalu Tatilbudur.com, za kwotę około 10,97 mln EUR. W ramach inwestycji z lokalnym inwestorem finansowym, funduszem IS Private Equity, nabyte zostało 80 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka działająca w branży travel, założona została w 1997 roku przez braci Derya Bulent Kus i Timucin Kus. W 2010 roku na czele Spółki stanęły osoby związane z Hedef Group. Przychody Spółki generowane są przede wszystkim ze współpracy z hotelami, których ofertę sprzedaje Spółka. Spółka posiada dystrybucję poprzez kanały offline, jak i online. Sama strona internetowa Tatilbudur.com przyciąga ok. 20 milionów turystów rocznie. Spółka osiąga roczne przychody na poziomie 220 mln tureckich lir.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 09/11/2015 17:14