RB 4/2023 Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

W załączeniu Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 lutego 2023 roku („NWZ”), łącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał. Podczas obrad NWZ pełnomocnik akcjonariusza Spółki zgłosił sprzeciw do protokołu do Uchwały nr 04/NWZ/2023.

Załącznik nr 1:

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A. podjętych podczas obrad w dniu 7 lutego 2023 roku

Załącznik nr 1 do RB_4_2023 – MCI Capital ASI S.A. Treść uchwał podjętych NWZ

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 07/02/2023 14:58