Digital DNA
Private Equity

RB 3/2015 (31.01.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za 2014 rok – 10 marca 2015 roku,
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku – 11 maja 2015 roku,
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2015 roku – 4 listopada 2015 roku,
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 12 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Zgodnie z §102 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

Spółka informuje, iż w 2015 roku nie będzie sporządzała i publikowała sprawozdań skonsolidowanych.

Ewa Ogryczak –  Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/01/2015 16:32