Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 30/2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2020 roku, otrzymał od podmiotu blisko związanego z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Jarosławem Dubińskim i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Panem Grzegorzem Warzochą oraz z Członkami Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowiczem oraz Panią Ewą Ogryczak, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 16/06/2020 23:25