RB 26/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Zarządzie

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku, otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Krzysztofa Stupnickiego rezygnację z dniem 28 czerwca 2018 roku z członkostwa w Zarządzie Spółki.

Pan Krzysztof Stupnicki sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Krzysztof Stupnicki nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2018 22:16