Digital DNA
Private Equity

RB 25/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Udzielenie pożyczki pieniężnej przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz przez spółkę zależną od funduszu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie (informacje poufne)

MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie wielostronnej umowy pożyczki, MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz spółka w 100 % zależna od funduszu – Debtventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 1 lipca 2015 roku udzieliły P&P Spearhead UK Holdings, Ltd, pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 10 mln EURO (każdy z ww. podmiotów udzielił pożyczki w kwocie 5 mln EURO). Data spłaty pożyczki ustalona została na 31 marca 2021 roku z możliwością jej wcześniejszej spłaty przez Spearhead UK Holdings, Ltd w terminie dwóch lat od dnia udzielenia pożyczki.

Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od warunków tego typu umów.

Spearhead UK Holdings, Ltd jest jednym z największych producentów rolnych w UE operujący na około 85.000 ha wysokiej jakości gruntach rolnych.

MCI Management S.A. posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Udzielenie pożyczki pieniężnej Spearhead UK Holdings, Ltd jest elementem polityki inwestycyjnej funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, polegającej między innymi na udzielaniu finasowania dłużnego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji raportu: 02/07/2015 23:51