Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 23/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zbycie akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że dnia 22 kwietnia 2020 roku, Alfanor 13131 AS spółka  zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dokonała zbycia wszystkich – 3.125.000 akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş, (dalej ,,Indeks”) z siedzibą w Istanbule.

Cena zbycia akcji ustalona została na poziomie 9,10 TRY (turecka lira = 0,5982 zł) za akcję, łącznie 28.437.500,00 TRY.

Spółka Alfanor 13131 AS jest podmiotem, w którym 100,00% udziałów posiada subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym to subfunduszu Spółka posiada 99,22% certyfikatów inwestycyjnych.

Indeks jest największym dystrybutorem IT w Turcji. Od 2004 roku Indeks jest notowany na giełdzie w Istanbule (Istanbul Stock Exchange).

Po zbyciu ww. akcji Indeks – spółka Alfanor 13131 AS nie posiada akcji w kapitale zakładowym Indeks.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 22/04/2020 23:34