Digital DNA
Private Equity

RB 22/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Radzie Nadzorczej MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała rezygnację Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Obłój z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 16 czerwca 2015 roku. Rezygnacja nie zawierała uzasadnienia.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 17/06/2015 07:10