RB 22/2022 Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 czerwca 2022 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przeprowadzonego 27 czerwca 2022 r.

Pytania Akcjonariuszy_ZWZ_MCI_11 07 2022_

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/07/2022 21:40