RB 21/2022 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 roku otrzymał powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Tomasza Czechowicza, Prezesa Zarządu Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

19 MAR MCI ASI 04.07.2022 zawiadomienie

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 04/07/2022 17:51